Asiis, Kabore e Biraam

0
1738

Ñalnde aset 16 settaambar 2016, Tele Burkinaa mawɗo oo bismiima Biraam Dah Abeydi e yeewtere. Ndeen yeewtere noon addii haala mawka e leydi men, sibu wonti ko haala mawka hakkunde hilifaaɓe geɗe caggal leydi leydi Muritani e mo leydi Burkinaa, haa mo Muritani oo wiyi wonde jaaynoowo noddunooɗo mo oo riiwaama, kono caggal ɗuum tawaa woodaani. Ɗum, ko ko yaltunoo koo tan. Ndeke, wiyaama hay hooreejo leydi oo e hoore mum, hono Muhammed Adel Asiis naatii heen, noddi tolnodiiɗo mum, ngam hollitde ɗum mettere mum e ɗuum. Waɗi haala hakkunde maɓɓe. So a yiɗii anndude ko ɓe kaaldi.

Wul Abdel Asiis ko ko mettinani hooreejo leydi Burkinaa, hono Rok Mark Kirisciyan Kabore, sabu woppii Biraam Dah Abeydi haalii e tele mawɗo leydi Burkinaa. Ina wiyee wonde Asiis ƴetti ko telefoŋ noddi Kabore ngam hollitde ɗum mettere mum woppude “banndi, barhoore” ina ñiŋa mo e Tele ngenndiijo Burkinaa. Kabore jaabtii mo wonde addi ɗum e laamu ko waklitere (rewolisiyoŋ), tee Doosgal leydi mum rokkaani ɗum hakke reɗɗude wellitaare haalde walla wanngaade e leydi mum. E wiyde Mauriweb, Kabore haaɗaani ɗoon tan, sibu o jokki heen wonde ko sarwisaaji keeri kalfinaa naat-yaltu e leydi makko. E, « So artii noon e jaayɗe (ɗe laamu walla keeriiɗe ɗee) Ko Doosgal leydi gaddanii ɗe wellitaare. » Kono, wiyaama Asiis jaɓaani faamde ɗumɗoo fof. Ko ɗum addani Kabore wiyde mo : « Kuuɓal Dowla Amerik jaɓɓiima hooreejo IRA, Kuuɓal Kuuɓtodinngal Fedde Ngenndiije Dentuɗe ñaantii mo ñaantungal mawngal no feewi, tee waɗii heen dille keewɗe. Denndaangal ammbasaduuji leyɗe hirnaange jooɗaniiɗe leyɗe mum en e Nuwaasoot ina njuuroo Biraam e ko duumii, to galle mum, tee cuuɗaaki e ɗuum, ko noon wonande denndaangal misiyoŋaaji laamuuji garooji e Muritani » hade makko fawtude heen « e ko min tini » e joonirde « Muritani meeɗaa woytaade ɗuum hay nokku gooto. Ko ɗuum tagi, so Alla, mi faamaani ngalɗoo ceerungal ».

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.