Tomaa Sankara  : Burkina haa Baabaaɓe Looti

0
2498

 

“Miijo moƴƴo ko aawdi ndi buntataa” ko Tomaa Sankara wiynoo noon. Nde o faayi kadi wonde fewjooɓe warngo makko keewii, sariima gila e wonɓe e nder leydi haa e caggal mayri, o liɓiino ngolɗoo konngol:” so on mbarii hannde Sankara ne maa noogaas jogiiɓe miijo makko ngoo peen”. Ko ndeen yiyannde lobbere anndi Iisa Abdullaay Jallo lollirɗo Tomaa Sankara Baabaaɓe yuɓɓinii balɗe ɗiɗi jaaroore Tomaa Sankara mawɗo, 15 e 16 lewru kawle 2016, duuɓi 29 caggal warngo makko.

Iisa Abdullaay Jallo lollirɗo Tomaa Sankara yuɓɓinii balɗe ɗiɗi pattamlame e nder wuro Baabaaɓe ngam wuurtinde ñaam-golluuje tokara mum Tomaa Sankara, duuɓi 29 caggal warngo mum. Ngam rokkude ñalɗi ɗii faayiida mumen haa timma, o gaaboyii ñalnde 15 e 16 lewru kawle 2016, yeewtiyankooɓe e haaliyankooɓe dowluɓe hakkunde Muritani e Senegaal wayɓe no Lih Mammadu Bookar mo Baabaaɓe, Kaaliidu Buubu Manngaan mo Rajo Pete, Gelongal Baro to Ndakaaru, Aysata Jaari Sal debbo Baabaaɓe Looti, Gelongal Fuuta ganndiraaɗo Njaay Saydu Aamadu, Baal Umaar Hammaat lollirɗo Umarel Baal e keele jabbaaji puɗɗiiɗe nantude inɗe mumen. Ñalawmaaji ɗiɗi ɗii ko jeewte mbaɗaa e ɗeeɗoo tiitooɗe:

1- Ngenndi e Leñol: Baal Umaar Hammaat, Kaaliidu Buubu Manngaan e Gelongal Fuuta ganndiraaɗo Njaay Saydu Aamadu

2- Cukaaku e ɓamtaare renndo: Lih Mammadu Bookar, Aysata Jaari Sal e Bookar Moktaar Jah.

To bannge jammaaji ɗii, njirwini ɗi ko jabbaaji garnooɗi, tawi ko ɓuri heen heewde ngummorii ko Nuwaasot.

Tesko-ɗen wonde addani Iisa Abdullaay Jallo innireede Tomaa Sankara ko yumma mum Kummba Joop. Ñalnde Tomaa Sankara waraa, ko ndeen woni nde Iisa feeñi e aduna e nder waktu oo gooto e nder wuro Baabaaɓe Looti. Addani mo kadi mawninde ñalɗi ɗii ko yeeɓde Tomaa Sankara e rewindaade golle mum, ɗe majjataa, maayataa. O yahrat ko koolol makko nayaɓol e nder Baabaaɓe. Hikka noon sukaaɓe wuro Baabaaɓe, e gardagol Bookar Moktaar Jah ndokkii ñalɗi ɗii mbaydi ɓeydundi ŋari golle baɗetenooɗe ɗee, so innirde ɗe Koolol Jam Tomaa Sankara(festival de la Paix Thomas Sankara).

Njaay Saydu Aamadu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.