Trump laawii haralleeɓe

1
2424

Ɗo yahanoo artaa fof, ñalnde 9 feebariyee 2017, ñaawtirde San Francisco teeŋtinii jowgol dekere mo hooreejo leydi ndii, hono Donald TRUMP ƴettunoo ñalnde 30 saawiyee 2017 ngam haɗde jeyaaɓe e leyɗe 6 juulɓe naatde Amerik. Ina wayi no ko gacce mawɗe wonande TRUMP sibu ɗum ina yejanoo e geɗe ɓurnooɗe tiiɗde mo, haa seedtina wonde ko laamu kesu ardii leydi ndii. Jooni, heddanii mo ko wullitoyaade to Ñaawirde rowrowre. Toon noon, alaa e sago ñaawooɓe 5 e nder 8 jeyaaɓe heen ɓee njaɓana mo. Nde tawnoo o ɗaminaaki ɗuum, o wiyi ko o ƴettoowo “dekere goɗɗo”.

Ɗum noon, eɗen mbaawi wiyde wonde doole luulndiiɓe ngañgu e ooyre ndañii poolgu. Ina jeyaa e ɗeen doole darinooɗe faddaade yamiroore Trump ndee, ko ina abboo e teemedere pelle mawɗe toppitiiɗe karallaagal kumpital e jokkondiral toowngal (Apple, Microsoft, Google, Facebook ekn), ngullitinooɗe to Ñaawoore leydi Amerik, sibu e miijo majje dekere ndee rewaani laawol, tee ina « bonnana no feewi atampirisaaji amerik, ina haɗa ƴellitaare e pentugol geɗe kese ». E nder ɗaɓɓaande ñaawoore ɗe njoɗɗini ndee, eɗe mbinndi heen wonde « tumarankooɓe njiytii gannde keewɗe nafoore wonande ngenndi men, tee cosii teemedee antampiris ɓurɗi lollude e waawde fentude e leydi ndii », ɓe limti heen Apple, Disney, Google walla kadi Ford.

E wiyde maɓɓe, dekere TRUMP ndee ina ɗawa antampirisaaji leydi ndii « ƴettude yimɓe jom en kattanɗe mawɗe », ina ɓeyda fereeji golle, tee « ina leefɗina ɗe e nder winndere ndee ». Dekere ndee ina luutondiri haa ɗoon waawi haaɗde e « piɓle potal nder tippudi tumarankaagu », yanti heen  ende luutndii sariya ƴettanooɗo e hitaande 1965 karminoowo paltoor tuugiiɗo e ngenndaagu wonande ɗaɓɓooɓe mooleede, mo persidaa Lyndon Johson siifnoo ndeen oo. Ko ɓuri heewde e siifɓe nde ko antampirisaaji karallaagal-Toowngal (high-tech), ko wayi no Facebook, Google, Microsoft, Apple, Twitter ekn…

Dekere ndee ina haɗi jeyaaɓe e won e leyɗeele naatde Dental Dowlaaji Amerik (DDA) e mudda balɗe 90. Hay leydi ngootiri limtaaka heen, kono, e ko tabiti, ɗum anniyaa faweede ko e jeyaaɓe e leyɗe jeeɗiɗi juulɓe, hono Siiri, Iraan, Sudaan, Libi, Soomali, Yemen, e Iraak. Ɗum toɗɗaaki wiisaaji (jamirooje naatgol) dipolomaat en e gollotooɓe e Fedde Ngenndiije Dentuɗe.

Donald TRUMP laaɓɓitinii ñalnde aljumaa 27/1/2017 e tele wonde faandaare kuulal ngal yahata  ko e « hisnude kereecee en ».

Kono tan, daliilu mo TRUMP rokki oo, gaddanɗo ɗum ƴettude ndee yamiroore, wonaa hujja jaɓniiɗo, e wiyde ñaawooɓe 3 ñaawtirde San Francisco ndee. Waɗi noon, ko e nder 182 ownooɓe yiɗnooɓe waɗde bone e leydi hee gila 1990, hay heen gooto jeyaaka e leyɗe jeeɗiɗi jopaaɗe ɗee (heen 101 boom ko ameriknaaɓe).

Tesko : Ko ñaawoowo dowrowo (juge fédéral) ina wiyee James Robart yownoo dekere oo ñalnde 3 feebariyee 2017.

Bookara Aamadu Bah

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.