Tinndol : Rawaandu e mbeewa e fowru

1
8810

Wonnoo ɗoo ko rawaandu e mbeewa ena ngawa.

Tan fowru tawi ɓe ɗoon, aɓe ngawa. Tan ndu joli. Ɓe ngoni e awde. Fowru nduu wiyi mbeewa baa : « Bottaari, abbo too ! » Ndu wiyi kadi rawaandu nduu : « Hiraande, abbo too ! »  Yahi haa ɓooyi, rawaandu nduu faami ko fowru wiyata koo. Rawaandu noddi mbeewa, ndu wii : « A nanii ko fowru haalata koo ? » Mbeewa wiyi : « Alaa. » Rawaandu wiyi : « Fowru wiyi, aan ko a bottaari, miin ko mi hiraande. Miin noon, so o wiyii omo hirtoo mi, o hirtoto jenngunde. » Rawaandu wiyi : « Mbeewa, waɗ feere njahaa wuro. So a fotii yettoyaade, mi abbo maa. »  Mbeewa fokkiti, woni e yahde. Fowru wiyi : « Hiraande, to Bottaari yahata ? » Rawaandu wiyi : « Bottaari yahanta ko na nokkoya jaaynge ! » Fowru wiyi : « Ɗuum wallan. Yo o yah. »  Ɓe ngoni e awde. Haa rawaandu anndi mbeewa foti yettoyaade, tan rawaandu ƴeeŋi, ndu wiyi fowru : « Mbeewa yettoyiima wuro. Miin ne, mi yahii. »

Fowru riddi rawaandu…

Mbeewa yahi. Ndeke nde mbeewa yahi ndee, yiyi jaaɓi ciiñki jaaɓe. Mbeewa yejjiti ko ndognooba fowru. Ba woni e murde jaaɓe. Haa ba nani gurdu-gurdu tan ba naati e ngaska mbabba ladde – walla ngirja – ba naati haa heddii hoore ndee. Mbeewa futtini gite mum boɗeeje.

Fowru riddi rawaandu haa rawaandu naati nder wuro. Fowru ruttii ene ŋattoo, haa tawi mbeewa nder ngaska, ene futtini gite mum boɗeeje. Fowru wiyi : « Ɗum ko mbeewa ne ? » Mbeewa wiyi : « Alaa, ko miin Futtan ! » Fowru wiyi : « Ko woni “Futtan” ? »  Mbeewa wiyi : « “Futtan” ko ndaarɗo-mi maaya, mo ndaar-mi maaya ! » Fowru wiyi : « Walaa hawla walaa quwwata !… Muɓɓu gite maa ! Kori a yiyaani mi dey ? » Mbeewa wii : « Alaa. » Fowru wiyi : « A yiyaani mi, mi yiyaani ma. »

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.