Weendu Maraysa : Awo bonngo

0
1604
Weendu Maraysa

Won e awooɓe malinaaɓe daakiiɓe to Weendu Maraysa he nder ngalluure Ligisayba Gorgol Muritani waɗtuɓe waɗde awo bonngo, fotngo ƴeewteede. E nder caaɗli e ladduli ilnooji weendu nduu, eɓeni mbaɗi heen suukaaji mitti e giriyasuuji mitti tawi hay feɗeendu ɓennataa ngam haɗde liɗɗi yawtude. Kala liingu ɓetoowu ko ɓuri 2 cm waawaa ɓennude. Ko he suukaaji ɗii heddotoo. So ɓe ngarii, ɓe ngitta ko ɓe cokli koo, liikon tokoson kon ɓe njuppoya dow, maaya walla ɓe mbaɗa kon e fuuruuji haa kon kooña, ɓe ndaaƴa kon e keesuuji, ɓe nelda to leydi maɓɓe. Nde awooɓe nokkuyaŋkooɓe ɓee naamndaa, kolliti wonde ɗeen golle kaantorɗe to bannge awo ko ɓooyɗe waɗeede e nokku hee kadi ardiiɓe ngalluure ndee mbaasaani tinde hay so ɓe ƴeftanaani ɗum peeje.

Ina teskaa noon gila nde uddo Fummu Gileyta gasi golleede, darii haa diƴƴe mbaɗti heddaade e won e nokkuuji luggi Caanngol Gorgol, leƴƴi liɗɗi keewɗi mbaɗtii aweede ɗoon e diiwaan oo gila e dahi, daneeji, ɓaleeji, ceeli, cafɗi, paddi, koɗɗaaɗi, gicce haa e cide. Ko ɗuum saabii garal awooɓe heewɓe gila e Senegaalnaaɓe teeŋti noon e ummoriiɓe to Mali, ɓe nganndu-ɗaa awo mumen wontanii falnde ndee fof ngoƴa mawka. Nde tawnoo noon ko woni ɗoon e liingu koo alaa ɗo woni e nokkuuji goɗɗi gila e maaje haa e beeli, e ko yanti heen alaa cur alaa kajo, gooto fof wonirta ko weliri ɗum, geɗe goɗɗe puɗɗiima naattude heen ko wayi no bonnude gawirɗe awooɓe jeyaaɓe e nokku oo walla nii ammbude ɓe e won e nokkuuji gawirɗi.

Ina ñaagaa nde ardiiɓe ngalluure ndee ngummotoo e joɗnde, mballondirta e pelle gure catiiɗe weendu nduu ngam hisnude ndu. Etee e kaawisi Geno, liikon tokoson kaɗetekon mawnude kon, ko koon mawnoyatnoo, njibinoya ngoɗkon e ko refti heen ko ngalu leydi ndii, ngalu ngu ɓesngu nguu fotnoo naftoraade woni e bonneede.

E siftinde banndiraaɓe won Weendu Maraysa ndu kaalaten nduu woni ko e ngalluure Ligisayba to diiwaan Gorgol, sara Jiinge Jeeri. Gure kuufɗe ndu ko Jiinge, Maraysa, Wuro Gijili, Wuro Mbaayɓe, Loƴol, Maafoondu e Ganki Siree Binta.

Njaay Saydu Aamadu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.