Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM) e Ñalngu Nagge

0
3883

Ñalnde 9/11/2017, sete Tabital Pulaagu Muritani yilliima Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (F.Ɓ.P.M.) to joɗnde mum ɗoo, caggal nde winndi ɗum ɓataake, ngam teddinirde ɗum Ñalngu Nagge nguu. Yiilirde Fedde Ɓamtaare Pulaar (Y.NG) ndee kadi hollitii ɓe weltaare mum heen. Caggal ɗuum nde jaabtorii binndol ñalnde 10 noowammbar 2017. Ina winndaa e oon ɓataake :

“Yiilirde NGenndiire ina heɓii e tawtoreede e golle ɗee no haanirta nii ; ina ɗaɓɓi heɓde tuugnorgal golle ɗee e sifaa njuɓɓudi tammbiindi heblo ngoo (goomuuji ɗi cos-ɗon ɗii), ngam toɗɗaaade yimɓe Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani waawɓe soɗeede heen, e fawaade e soklaaji mon.” Ɓataake oo joofniri ko ngolɗoo konngol : “Ngal damal udditiingal hakkunde pelle ɗiɗi ɗee yo jokku ngam ƴellitde pulaagu e nder leydi ndii kam e caggal mum fof.”

Fedde ndee heɓaani tuugnorgal golle ɗee saka waawa toɗɗaade jeyeteeɓe e goomuuji golle ñalɗi ɗii, hay so tawii won terɗe mum teelɗuɗe ngollii e huunde e goomuuji e inɗe mum en keeriiɗe. Ko ɗum tagi, ñalnde alkamiisa 14/12/2017, woni balɗe 3 ko adii udditgol Ñalngu Nagge, Yiilirde Fedde Ɓamtaare Pulaar, tawi ina jooɗii e batu mum ngaadoraangu, yamiri yo hooreejo mum, hono Aamadu Umar Jah, yo noddu hooreejo Tabital Pulaagu Muritani, hono Fari Jeeri Bah, ngam hollitde : 1°) keɓaani tuugnorgal golle, 2°) heɓaare mum haa hannde e wallitde. Ɗoon ɓe nanondiri yo F.Ɓ.P.M. heed e wejo defte. Hooreejo Tabital oo jokkondiri e kalfinaaɗo njuɓɓudi Ñalngu Nagge ngam humpitde ɗum maa F.Ɓ.P.M. neldu ɗum doggol yimɓe mum fotɓe tawtoreede udditgol ñalawma oo mbele ina keblanee badsuuji. Kalfinaaɗo njuɓɓudi ñalawma oo heɓii ngool doggol ñalnde aljumaa 15/12/2017. Ko ñalnde ndeen kadi nelaaɓe F.Ɓ.P.M. nawani Tabital Pulaagu ballal 100 000 mb ɗo joɗnde heblo Ñalngu nguu.  Yiilirde F.Ɓ.P.M. kam fof e waasde heɓde badsuuji, dawanii Galle mooɓondire ñalnde 18/12/2017 ngam tawtoreede udditgol ngol. Huunde e terɗe mayre ndañii naatde caggal darnde juutnde, e tawtoreede udditgol ñalngu nguu, e udditde nder toon wejo defte fedde ndee. Ñalnde 19 nde ardiiɓe ñalngu nguu ñalloyi Idini ndee, hooreejo FƁPM e huunde e terɗe yiilirde ndee, ñalli; kiiri  ko to galle sukaaɓe kiiɗɗo too. Ko noon kadi ñalnde  20 desammbar ndee. E ɗiɗi ɗii kala ɓe mbejii mbejii toon defte e jaayɗe FƁPM.

En teskiima e ɗii ñalɗi, nootagol Fulɓe Muritani wondude e coftal e weltaare mawnde, nootagol banngeeji fof, gila e ngalu haa e darnde. Ɓe njaaraama, sibu ɓe timminii fotde maɓɓe haa timmi. Heddii ko ardiiɓe pelle ɗee ndutta ɓe teddungal, mbaɗta e maɓɓe hakkille, keblana ɓe kewuuji juɓɓuɗi, baɗɗi loowdi naftoori, gila e jooltugol hakkeeji maɓɓe to bannge pinal, haa teeŋti noon keɓtingol e janngingol ɗemngal  maɓɓe e nder leyɗe ɗee, haa e moƴƴingol nguurndam maɓɓe ekn. Mbele kadi fulɓe ina ndiwta pecce mum en, ngannda kam en fof ko gootum, alaa ɓurɗo alaa ɓuraaɗo, pullo gawoowo, maa ɗatoowo ɓuraani pullo gaynaako, maa pullo ɗatoowo, kamɓe fof poti pulaagu, poti e pulaagu.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.