George Weah toɗɗaama hooreejo leydi Liberiyaa

0
1043
George Weah toɗɗaama hooreejo leydi Liberiyaa
George Weah toɗɗaama hooreejo leydi Liberiyaa

26 desaambar 2017 ko ñalngu teskinngu e daartol leydi Liberiyaa sibu ko ngol woni go’o ko lomlomtondiral dewrungal e woote ina waɗa e leydi hee gila 1944, kono kadi, sabu toɗɗegol ɓurnooɗo lollirde waawde fettude bal hooreejo leydi. Oon woni biyeteeɗo George Weah. Ko ngol wonnoo tataɓol ko omo birga ardaade leydi ndii : gadanol ngol ko e 2005, nde o fooɗondirnoo e Ellen Johnson Sirleaf, ɗiɗmol ngol ko e 2011, ɗo o sukkunoo e kanndidaa biyeteeɗo Winston Tubman.

Ellen Johnson, debbo gidiiɗo ardaade leydi e nder Afrik, jahroowo hikka e duuɓi 78, ko kañum felliti woppude laamu caggal duuɓi 12 ngardiigu leydi ndii e nde miijii wonde leydi ndii heblaniima lomlomtondiral. Ina wayi no o juumaani sibu woote ɗee mbaɗii e deeƴre haa hooreejo keso waawii toɗɗeede.

George Weah ina yahra hikka e duuɓi 51. Ko o pettoowo bal ŋanaa o wonnoo sibu, e fettooɓe afriknaaɓe ɓee fof, ko kanko tan dañi rokkeede ko wiyetee ballon d’or koo (bal kaŋŋe). Ɗum waɗnoo ko e hitaande 1995, tawi omo fetta e kolob biyeteeɗe Milan AC. O fettiino bal e nokkuuji keewɗi, gila e Kamaruun haa Farayse, Itaali, Angalteer haa to Emiraaji Arab dentuɗi hade makko ɓoortude paɗe e ɓoornaade wutte politik, sabu, e wiyde makko « yiɗde leydi makko e horsinde yimɓe mum » e « ngam naftude leydi makko » ndi nganndu-ɗaa, gila kitaale 1990, wonnoo ko e kareeli ɓesngu bonɗi, deeƴre arti e mum tan ko e hitaande 2003.

Weah woppirnoo jaŋde ko e jaŋde hakkundeere ngam fettoyde bal. Kono o ɓamtiino jaŋde  ngam heblanaade wonde mawɗo leydi, o woni e janngude ko faati e sariya nder duɗal jaaɓi-haaɗtirde Amerik gootal…

Bookara Aamadu Bah

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa