Sorfundu Persiiru, feɗoode Ormuus

0
620
Sorfundu Persiiru, feɗoode Ormuus
Sorfundu Persiiru, feɗoode Ormuus

Gila Amerik felliti yaltude nanondiral Wiyen (Vienne) paatungal e nikleyeer hakkunde leydi Iraan e leyɗe hirnaange, sorfundu persiiru ɓeydii lollude. Sorfundu nduu woni ko e Geec Eñnjeejo, hakkunde Iraan e Duungel Arab. Taarii sorfundu nduu ko ɗeeɗoo leyɗe : Iraan to bannge fuɗnaange rewo, Irak e Kowoyte e Sawuud to bannge hirnaange, Bahreyn e Kataar e Emiraaji Arab dentuɗi to bannge fuɗnaange worgo, Omaan e jookdu Musandam keedi ndu bannge fuɗnaange.

Haa hannde, to bannge fuɗnaange too, endu jokkondiri e sorfundu Omaan kam e maayo Arabi rewrude e feɗorde Ormuus. Wonaa hannde noon sorfundu nduu fuɗɗii darjude : ndu ɓooyii wonde dingiral kareeli, ko idii fof kareeli keewɗi hakkunde tirbiiji e galleeji e leyɗe taariiɗe ndu ɗee, kono kadi, e ko sakkitii koo, golwole winndereeje goɗɗe : wolde Iraan-Irak, wolde Golf (Wolde Sorfundu 1990, 1991 e 2003), hakkunde Irak e Kowoyti, hakkunde Irak e kaɓɓondiral winnderewal, e hakkunde Amerik e Irak.

Jooni kadi, addani ndu waɗtude haaleede, ko luural hakkunde Amerik e Iraan, sabu ko ɓuri heewde e laaɗe mawɗe doondiiɗe petroŋ ummoraade Irak, Kowoyt, Bahreyn, Kataar, Abuu Dabi, Emiraaji Arab dentuɗi, ko ɗoon dewrata feewde leyɗe hirnaange. So caɗeele mbaɗii ɗoon, ina haljina no feewi njulaagu ɗeen leyɗe arab (ɗe mbeldaani e Iraan) e leyɗe hirnaange (haa arti e Amerik), haa teeŋti noon kadi, feɗoode Ormuus ndee woni ko e njiimaandi Iraan.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa