UNESCO dañii hooreejo keso

0
2134
Audrey Azoulay
Audrey Azoulay SG de l'UNESCO

UNESCO, hono njuɓɓudi Fedde Ngenndiije Dentuɗe kalfinaandi ko faati e nehdi e jaŋde e siyaas e pinal toɗɗanaama ñalnde aljumaa 13 oktoobar 2017 hooreejo keso, hono debbo faraysenaajo biyeteeɗo Audrey Azouley, meeɗnooɗo wonde jaagorgal Pinal nde François Hollande ardii Farayse ndee. Kanko Audrey o lomtotoo ko debbo bilgaarinaajo hono Irina Bokova gardinooɗo njuɓɓudi ndii duuɓi 4 jooni.

UNESCO ko njuɓɓudi karalleeri Fedde ngenndiije dentuɗe cosaandi ñalnde 16 noowammbar 1945, caggal bonanndeeji e warhooreeji wolde adunaare ɗiɗmere. Faandaare Unesco ko « wallitde ñiiɓnude jam e kisal tawa ina tiiɗtina, rewrude e e nehdi e jaŋde e ganndal e pinal, gollondiral leyɗeele ngam tabitinde kormagol ñuunɗal kuuɓtodinngol, kormagol laabi sariya kam e jojjanɗe aadee e wellitaare worworde wonande yimɓe fof, ko aldaa e paltoor leñol, maa njogoram, maa ɗemngal walla dewal, kormagol ngol Piɓondiral Fedde Ngenndiije heɓtinani denndaangal leƴƴi. »

Toɗɗegol Audrey Azouley noon hawri ko e jaltugol Israayiil e Dental dowlaaji Amerik njuɓɓudi ndii. Ɗee leyɗeele ɗiɗi ina njooɓtorii njuɓɓudi ndii ‘’añde Israayiil’’. Amerik habri jaltugol njuɓɓudi ndii ko ñalnde 12 oktoobar. E no ndi wiyri « ndee feere ko miijaande no feewi, tee ende feeñnini ngoƴa Dental dowlaaji Amerik wonande joowondiral ñamaale piye e nder Unesco, jojjugol mbayliigu luggu njuɓɓudi ndii, kam e heedi-heedaaji keewɗi luulndiiɗi Israayiil ». Amerik ko ko yownoo nii piye mum e Unesco gila 2011 caggal nde Palestiin yaɓaa e njuɓɓudi hee, tee ndi meeɗiino yaltude ndi hakkunde 1984 e 2003. Israayiil to bannge mum wiyi ko Amerik waɗii ko haani, tee ɗumɗoo ko fuɗɗoode yonta keso « ɗo kala baɗɗo paltoor feewde e Israayiil yiytata golle mum ko neeɓaani ». Paltoor joopaaɗo oo noon ko pellitgol Unesco waɗtude Al Khaliil (Hebron) e ngaluuji winndereeji, jeyi Palestiin. Ko ɗuum addannoo Israayiil laawaade haa usti piye mum e UNESCO laawol mum nayaɓol e ndee hitaande wootere. Emmanuel Nashon, winndiino oon sahaa e enternet wonde « daartol paayodinngol ɓesngu yahuud en fuɗɗorii ko Hebron. Penaale Unesco e penaale daartol mbaawaa ɗum waylude.»

Ɗum noon eɗen mbaawi wiyde wonde Audrey Azouley ina jogii golle !

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.