Maanditaare jeytaare 28 jolal 1960, Mbeelu 28 jolal 1990

0
468
28 novembre ñalawma sunaare
28 novembre ñalawma sunaare

Hikka, 28 nowammbar, ñalawma jeytaare Muritani hawri ko he sankaare Siidi wul sheex abdallaahi gonnooɗo hooreejo leydi Muritani tuggi 19 abril 2007 haa 6 ut 2008. 28 jolal kadi, ko ñalawma ciftinoowo warngo yargo 28 kooninke ɓaleejo to Inaal. Hikka kadi, rewɓe ɓe worɓe mum en mbaranoo kam e baayeeɓe e koreeji mum en ciftinii ɗuum winndere ndee mbele ñaawoore ine yuɓɓinee. Hooreejo leydi oo noon, he nder diskuur mum, saytoraani ɗuum. Ko ɗuum addani won oon wiyde “Persidaa majjikiniiɗo tuundi 28 noowammbar, waawaa wiyde ko persidaa Murianinaaɓe fof ”

28 jolal : Ɓee ine ngoya, ɓee ine njala !

“ Persidaa majjikiniiɗo tuundi 28 noowammbar waawaa wiyde ko persidaa Muritaninaaɓe fof ”

Hikka, 28 nowammbar, ñalawma jeytaare Muritani hawri ko he sankaare Siidi wul sheex abdallaahi gonnooɗo hooreejo leydi Muritani tuggi 19 abril 2007 haa 6 ut 2008. Ko ɗuum waɗi hakkillaaji fof nduttiima he lebbi 16 ɗaɓɓi, ɗi o ardinoo leydi ndii, kono kadi maantinɗi sabu golle baɗaaɗe, kam e faayiida e hoolaare Muritani heɓtunoo e ngaal daawal daɓɓal. 28 jolal, gonnooɗo ñalawma weltaare wonande Muritaniiɓe kala, wontii kadi, gila nde 28 koninke ɓaleejo mbaɗaa yargo ngam mawninde ngu, ñalawma sunaare wonande huunde e Muritaninaaɓe. Hooreejo leydi oo noon, he nder diskuur mum, siftori tan ko weltaare ndee, saytoraani nii muusalla rewɓe ɓe worɓe mum en mbaraa ɓee kam e baayeeɓe ɓee, ngondi oo.  Ko ɗuum addani biyeteeɗo Jibriil Sih winndude he Balal mum Facebook “Hoorejo leydi majjikiniiɗo tuundi 28 noowammbar waawaa wiyde ko “persidaa Muritaninaaɓe fof !”“

Muhammed Abdel Asiis wiyiino, teeŋtini, wonde “doosiyee warngooji uddaama haa cay ”. E maanditaare 60-ɓiire jeytaare leydi men, Muhammed wul Sheex Gaswaani saytoraani yargo 28 koninke ɓaleejo, warhoore bonɗo nde warkoyeeɓe ndakmitorii ngam tuftoraade añamnguraagu keblaangu. O saytoraani muusalla bonɗo, duumiiɗo, mo rewɓe hesniiɓe e baayeeji e koreeji mum en ngondi ɗii duuɓi kala.

Mbele ɗumɗoo ko goongɗingol ñaawoore mo o lomtii oo ñaawnoo ndee ? Walla ko nooynaare teyaande walla ko kulol haalde huunde hulaande ? Walla ko hulde haalde huunde jogornde moddinde yimɓe heewɓe hulaaɓe ? Ko waawnoo heen wonde fof, deƴƴere hooreejo leydo oo fiddunde ndee ko faati he ɗee geɗe, ko deƴƴere haannde faaynude, nde waawaa waasde tulde hakkillaaji Muritaninaaɓe yenanaaɓe jojjugol baɗɗingol ñawndugol nuunɗungol, duumotoongol. Alaa e sago cuusal huccande oo gagga jogee ngam laɓɓinde mo, ñaawoore waɗee mbele ndee toɓɓere ɓaleere sooftinnde jeytaare leydi men ine momtee hankadi. Mbele kadi ndee huunde yurminiinde-jalniinde, mettunde-haaɓniinde, ine natta, hono ɗo bannge he leydi jalata, bannge goɗɗo oo ine woya. So wonaa ɗuum ngootaagu e mahondindiral renndo ngonata ko haala ɓola, haala fenaande ka wattintaa.

Jibriil Sih (Fulo Bookara Aamadu Bah)

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa