Ko rawaandu jogii coktirgal safaara nguɗu ?

0
1174
Nguɗu rawaandu
Nguɗu rawaandu

Rawaandu ine jeyaa e kullon ndewnaari ɓurkon hoontude he neɗɗo. Jooni kadi rawaandu ine tuumee mooftude coktirgal safaara nguɗu (kaaseer). Kippu gooto wiɗtooɓe to duɗal jaaɓi-haaɗtirde Tours (Farayse) ine yiyti yowiti gooto nder rawaandu jaakoraaɗo wayloyde safaara nguɗu. Ko ɓe puɗɗii hoolkisaade koo ine weltini no feewi, haa teeŋti noon wonande nguɗu hoore e nguɗu baggol, e wiyde wiɗtooɓe ɓee. E wiyde maɓɓe, ɓe ngoni ko he fuɗɗoode jarribo kono ko fuɗɗii feeñde heen koo, ine softini no feewi.

Ɓe mbiyi  « ndeen min ndokkii doombi yowiti oo, he nder jonte seeɗa min teskiima ñawu nguu dartiima tem. Ɗumɗoon noon ko huunde softinoore ». Ɓe ɓeydi heen « amin ɗaminii waawde safrirde dafaaɗo amen gadano ndeeɗoo feere ». Miijo maɓɓe ko naatnude yowiti oo he neɗɗo (sibu alaa ko o waɗata aadee), nder ñawannde nguɗu ndee e hoore mum : « ɗuum maa bonnu celule ñawɗe ɗee, kadi findina paddorɗe neɗɗo ñawɗo oo, sibu ñawu nguu heewi idoraade ko ɗanninde paddorɗe joomum ». Tee safaara oo jogotaako hay batte goote e cafrotooɗo oo.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.