Koowooje ine keewi nafoore e nguurndam kulle keddiiɗe ɗee

3
1735
Insectes, koowooje

Teskaama koowooje baaɗe no dugun-dugure, ñaaku, ndefton-alla ine ustoo he taariindi men no feewi. Ganndo guurɗiwal biritannaajo gooto, biyeteeɗo Dave Goulson (Daaf Gulson) dallinii wonde “ so koowooje majjii, aadee majja ! ” Huunde hulɓiniinde, sibu e nder duuɓi 30 fat, fotde 75% e koowooje majjii menndeŋ, caaborii majjugol colli potngol noon.

So koowooje nattii woodde, kala ko nafata, natta woodde. Waɗi noon, ko koowooje ko geɗel teeŋtungel nder callalal nguura. So koowooje ngalaa, colli ngoodataa, piindi woodataa, kosam nagge woodataa, nagge woodataa… waɗde fof nattat ! Huunde hulɓiniinde, faaynoore. Ndeke kulol Goulson ngol, ine haani. Goulson jeyaa ko he 20 000 ganndo siifnooɓe « jeertinaango faade e winndere » e hitaande 2017, faatungo e keewal ciiri nguurndam. Jooni ko deftere o winndi ko faati e ɗuum. E nder jokkondiral makko e jaaynde Libération, o wiyi : « ko winndere ndee soñatnoo e ɓiɓɓe leɗɗe, e sewo-sewo, e koobi ustiima fotde 3% haa 5% sabu ustagol koowooje nawatnooɗe bumangal e piindi ndewri ummoraade e piindi ngordi. Baɗte mum ko ɓeydagol maayɗeele fotde 427 000 neɗɗo hitaande kala ».

Bookara Aamadu Bah

3 JOWE

 1. Hoko saabotoo yoga e winndooɓe na mbinndira won e inɗe alkule ɗe ngalaa e pulaar alkule ɗe njanngetaake e pulaar e kadi no pulaar winndirtaa.
  Ko wayi no dave goulson( daaw gulson.
  So ɗemngal farayse winndatnoo arii e wuro na wiyee ceelaaw, winndirta ɗum tan ko alkule mum e no winndirta ni :
  Thielaou

  • Jam weeti Idiriisa. Eey ko noon woni laawol : no innde ndee ardi e ɗemngal joomum nii, ko noon foti woppireede, hay so tawii neɗɗo ine waawi waɗde hakkunde laañe etoo winndirde ɗum no wolwirtee nii, he ɗemngal winndata ngal haa tarooɓe ɓee mbaawa tarde ɗum. Kono yimɓe keewaani ɗooftaade ɗum. So a winndirii ɗum pulaar, wowlotaako no foti wowlireede nii. Nde tawnoo ɗuum ɗooftaaka, yoga e inɗe men binndaaɗe he Farayse ko ko mbonnaa, yeru mo ndokku-ɗaa oo ine seedoo ɗum : “Thielaou” e “Ceelaaw” ine ɓadondiri kono ine ceerti no njanngortoo. “Dave Goulson” e “Daaw Gulson” ine ɓadondiri ko ngonaa gootum.
   A jaaraama

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.