Safaara ñabbuuli keewɗi jogori iwrude ko he bilwile

0
918
Wilwilnde e ñabbuuli
Wilwilnde e ñabbuuli

Ko jiytal mawngal waɗaa : E wiyde wiɗto ganndiwal hesao, ina gasa tawa ko bilwile njogii coktirgal ñabbuuli nayeewu, e ñabbuuli ɓernde e ƴiye. 

Ine sikkaa yoga e ñabbuuli barooji ummortoo neɗɗo ko e bilwile. Ɗum fof noon e waade noon, ine sikkaa safaara ñabbuuli nayeewu e ñabbuuli ɓernde e jokkorɗe jogiri ummoraade ko e bilwile. Ko ɗuum dee woni njeñtudi wiɗto saaktaango e jaayɗe ganndiwal ñalnde sappo e jeoy mee 2023 (15/5/2023).

Hol no ɓe mbaɗi ? Ɓe ƴeewi ko hol no wilwilnde haɓtortoo ñabbuuli, e hol no ɓalndu neɗɗo waawirta ñemmbude ɓalndu wilwilnde to bannge kaɓtagol ñawu ?

Caggal wiɗtooji juutɗi, annduɓe duɗal jaaɓi-haaɗtirde to Sinngapuur njiytii heɗɗere (protéine) saabiinde kattanɗe mawɗe wilwilnde jogii to bannge waawde haɓtaade ñabbuuli. Ngoon wiɗto hollitii no bilwile kaɓtortoo piɗe ñabbuuli haa mbaawa juutde balɗe.

Ɓe njiylii haa ɓe njiyti feere no ɓe naatniri ndeen heɗɗere he nder doombi. Luural alaa e njeñtudi ndeen feere : doombi ɗii paggii kattanɗe kaɓtagol ñabbuuli teskaaɗe e bilwile ɗii. Ɗum addani annduɓe sikkude ko ndee heɗɗere woni coktirgal juutgol balɗe e ustugol maayɗeele ɗe piɗe mborosaaji caabotoo.

Jooni noon, yakaare maɓɓe, e duwaawu maɓɓe fof, ko yo ndeen heɗɗere waaw wayleede haa ɓalndu aadee jaɓa ɗum (haa waawa naatneede e ɓalndu aadee). Ndeen feere noon rewrata ko peewnugol safaara gaddanoowo ɓalndu neɗɗo waawde faggaade paddorɗe piɗe mborosaaji, hono no ɓalndu wilwilnde waɗata nii. Kamɓe annduɓe ɓee, ɓe ummaniima jokkondirde e biiñorɗi (laboratuwaaruuji) ngam waawde feewnude oon safaara. Yaakaare mawnde ine fawaa heen, haa teeŋti noon wonande kaɓgol e ñabbuuli jokkorɗe (arthrites) e ɓernde.

Arthrite (artirit) ko ñawu njogiingu ko ine ɓura 100 sifaa, peeñiroowu muuso, ɓuuto e jaɗɗo jokkorɗe e nokkuuji goɗɗi ɓalndu neɗɗo. Ɗii ñabbuuli ine mbonna ko heewi e ɗeen terɗe memaaɗe, haa joomum natta waawde dillude, ronkita fof. Artirit ko ñawu nduumiingu wonata, ine waawi duumaade lebbi keewɗi walla kaaɗdi nguurndam.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.