Duɗal Magaama ɓamtii jaŋde pulaar

1
932
Duɗal Magaama ɓamtii golle
Duɗal Magaama ɓamtii golle

Duɗal  ngam jannginde ɗemngal pulaar ɓamtii to wuro men Magaama Taaga e Liitaama e gardagol gorko ngenndiyanke hono Salli Sih ɓurɗo lollirde Sakke mo ñaamataa hakke, gorko daraniiɗo pulaar ko ɓooyi, gooto e janngooɓe jaaynde Fooyre Ɓamtaare. Ceerno  Salli Sih ɓamtii duɗal ngal e ballondiral musiɓɓe Mammadu Jaw e Njuddu Kontee. Demmba Mammadu Baabayel to Jeybaaba addii heen ballal paayodingal.. Kono kadi Magaamanaaɓe e kuuɓal ina njettee, ina njaaree caggal nde nootitii e eeraango  walla noddaango Ceerno Salli Sih. Pulaar ina wiya : «  Noddude saɗaani, saɗi ko noddude nootee ! » Ɗum noon en njaarii Wuro Magaama. Sikke alaa eɓe paami tigi-rigi nafoore jaŋde pulaar, haa teeŋti tuma  oo sahaa ko feewti e ɗemɗe ngenndiije (Pulaar, Sooninke e Wolof), ɗo laamu yefti yamiroore naattinde ɗemɗe ngenndiije ɗee e njuɓɓudi jaŋde. Ɗum ko fartaŋŋe mawɗo  wonande sukaaɓe men, gooto fof  idoo janngineede e ɗemngal mum neeniwal, sibu annduɓe to bannge karallaagal kollitii ina heewi ngartam. Eɗen njaakorii maa won fartaŋŋe ngam heɓɓitaade jaŋde Muritani e ooɗo sahaa ɗo tolnooji sukaaɓe ɓee lohi, kadi kawgelaaji (Bak, Berwe e kawgel naatde duɗal hakkundeewal) ko ɓennata heen ko ina ustii haa wooroo. Leydi men hannde teskortee ko e leyɗeele ɗe jaŋde ɓuri lohde. Duɗal ngam Ɓamtaare e Jaŋde Ɗemɗe ngenndiije (IPELAN) sosaama e gardagol Mbuh Seta Jagana, eɗen mbiya yo Alla won ballo. Eɗen njaara darnde Pelle pine tati ɗee.

Duɗal Magaama ngal sosanoo ko ñalnde aset hoore biir 12 Mbooy 2016. Ngal dartinooma e dumunnaaji ɓennuɗi, ngal ɓamtii golle hikka ñalnde aaɓnde 06 colte 2023. E ooɗo sahaa jooni duɗal ngal ina waɗi tolnooji ɗiɗi : tolno 1 (41 almuudo), ceerno jannginoowo oo ko Salli Sih e tolno 2 (51 almuudo) ceerno Jannginoowo oo ko Mammadu Jaw. Nokku to ɓe njannginta ɗoo ko duɗal laamu to leegal dow (Ecole 2), keeweendi ndii ko rewɓe, newnani ɓe nokku oo ko Ceerno Bari Muusaa, yontere fof eɓe njannga balɗe tati. Hirjinooɓe duɗal ngal ko Sammba Gawlel, Abda Jallo, Gey Aminata Mayram, Kajjaa Jeŋ e Kanngaa Kan : Ko ɓe almuɓɓe duɗal ngal, kono kadi ko ɓe terɗe dariiɓe laŋ, ina kirjina yimɓe e janngude Pulaar.

Eɗen njetta Alla no feewi, nde tawnoo ñalawma hannde oo ɗemngal pulaar ina ɓamtii no feewi, nde tawnoo eɗen njogii yarlitiiɓe, gollaniiɓe ngal. Hannde defte pulaar ina ɓeydoo ñande fof, ko heewi winndaama e ɗemngal ngal. Hannde kala jannguɗo pulaar ko sodorde wonanta ɗum, nimsa alaa heen, maa naftoro ɗum tigi rigi.

Usmaan Ñaan

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.