Ɓesngu Mammadu Demmba Sih heɓii coktirɗe coktirɗe hoɗorde mum

0
81
Ɓesngu Mammadu Demmba Sih heɓii coktirɗe coktirɗe hoɗorde mum
Ɓesngu Mammadu Demmba Sih heɓii coktirɗe coktirɗe hoɗorde mum

Ñalnde aset 11 duujal 2024, ɓesngu Mammadu Demmba Sih (Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo, haarna mo aljanna) heɓii coktirɗe hoɗorde mum hesere. Ɗuum waɗi ko to Madiina Sheex Umar, to PK 11 e tawtoreede hoohooɓe heewɓe, ko wayi no : Waali Nuwaasoot worgo hono Njaay Jibril Hammadi, e meer Riyaad hono Abdallaahi Jaañ, Ceerno Mohammed el Beshiir Baal, Jallo Daawuuda Sammba hooreejo Tabital Pulaagu Muritani, Abuu Haamiidu Jah hooreejo Fedde Sippirooji e pijirlooji, Alasan Mbooc, nulaaɗo Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, Muusaa Mammadu Jallo, Idi Sumaare mo Rajo Muritani e yimɓe heewɓe woɗɓe.

Kewu nguu udditiraa ko jaŋde Ɓuraana, hono no aadoraa nii.

Caggal nde Mbooc Abuu Maariyata, bismii arɓe tawtoreede ɓee e innde Goomu Ɗowoowu golle ɗee, ko ɓeeɗoo ƴetti ɗoon konngol : Ceerno Saydu Nuuru Dem, Ceerno Abdallaahi Sih e innde ɓesngu yarham mum Mammadu Demmba Sih, Abuu Faal, Abdullaay Njaay mo Rajo Muritani, Jallo Saydu Mammadu hooreejo Goomu ɗowoowu nguu. Kamɓe fof ɓe ceedtii moƴƴere Mammadu Demmba Sih.

Nde ɗuum yawti, ko deftere Ɓuraana teddunde ndee janngaa, e gardagol Ceerno Baal, duwawuuji mbaɗaa. Ko ndeen Waali Nuwaasoot worgo weeɗi ɓesngu cankiiɗo oo coktirɗe hoɗorde ndee. Ñalawma oo joofiri njettoor hooreejo Goomu ɗowoowu nguu, hono Saydu Jallo, faade e tawtoraaɓe ɓee, hedde waktu 12 e feccere.

Ciftinen tan, Mammadu Demmba Sih, jibinaaɗo 1979 to Abdalla Jeeri, sankinoo ko ñalnde 4 bowte (desaambar) 2016, omo ɗacci sukaaɓe njoyo ɓe keɓaani duuɓi 18. Oon sahaa ɓe ngalaano hoɗorde nde ɓe njeyani koye maɓɓe. E oon sahaa kadi, woodi yarlitiiɓe cosi Goomu ngam wallude galle oo dañde hoɗorde. Ine jeyaa heen jaaynooɓe e seernaaɓe e fedde naalankooɓe kam e yimɓe woɗɓe teelɗuɓe, e gardagol Jallo Saydu, jaaynoowo, gonɗo e fooftere. Ɓe puɗɗorii ko renndinde ngalu, ɓe ndiidi galle oo. Kono golle ɗee ndartii e hitaande 2018 sabu ŋakkeende ngalu, e sabu koronaa he 2020-2021. Hiirde woɗnde denndingol ngalu yuɓɓinaa ñalnde 30 sulyee 2022 to Galaksi, Sebka. Kono ɗuum fof yonaani. Nii woni Goomu nguu winndi Hooreejo leydi oo ngam ɗaɓɓirde ɗum ballal mbele huɓeere ndee ine wortee. Kisa ko kanko timmini golle ɗee.

Alasan Umar Mbooc, nulaaɗo Fooyre Ɓamtaare

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.