Jaɓɓorgo Pese Aadama

Pesol: Aadama

Nguurndam Siisee ɓiy Aadama (1)

E innde geno jom yurmeende adannde e wattannde. Hono Wahab bun man mbahi, wiyi : nde Aadama (JKM) nde...

Laɓɓitingol tagegol Aadama (5)

Eɗen njokka nguuurndam baaba Aadama (JKM) fawaade e winndiyankooɓe  adiiɓe. Hono winndiyanke Saalabi wiyi : “ko refti e ɗuum, ko...

Laɓɓitingol tagegol Aadama (3)

Ndeke ibliiss woppiraa ko jeynge daña geɗal, aljanna daña geɗal, ɗuum noon keddagol ibliis ko ngam no heefereeɓe leeptiraa, yurmeende geno heddoo...

Daarti : Laɓɓitingol tagegol Aadama

“... nde geno yiɗi tagde Aadama (JKM) ndee, o lonngini leydi ndii, O wiyi ɗum “maa mi tag tagoore duumotoonde e dow...

Aadama Sih ! Ngenndiyankooɓe cuniima !

Ñalnde 26 desaambar 2019, musiɗɗo men Aadama Sih waɗii en yeeweende. Aadama Sih sankiima ñalnde oon ñalawma niɓɓo. Waɗi en wiyde o waɗii yeeweende,...

Daartol Siise ɓii Aadama

Hono Wahaab bun Man mbahi wiyi : nde baaba Aadama saŋkii ndee, lomtii ɗum ko ɓiyum ina wiyee Siise, ndeen oon ina...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE