Jaɓɓorgo Pese Arab

Pesol: arab

Woni hakkunde ɗemɗe ko galɗondiral

Yontere ɗemngal Farayse e Farankofoni (francophonie) yuɓɓinaama e leydi hee tuggi 17 marse 2018. Ɗum hawri kisa ko won ɓeen yimɓe jannguɓe ɗemngal Arab...

Ko ɗemngal woni leñol

Geno tagi yimɓe fecci ɗum en e leñi (leƴƴi) ngam ɓe mbaawa anndondirde e gollondirde. O rokki kala leñol ɗemngal keeringal, yimɓe maggol hina...

“Al Ɓuraana ko hujja kuutorteeɗo ngam waawnude (forsude) yimɓe fof ɗemngal...

E wiyde jaaynoowo muritaninaajo gooto ina wiyee Ahmed wul Wejaa, « muritaninaaɓe ina mbaawi suɓaade leydi ɗo ɗemɗe 4 ɗee fof (Arab, Pulaar, Sooninke e...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE