Sala Rooso, en kooliima

0
364
Sala Rooso
Sala Rooso

Jaagorɗe Muritani e Senegaal e sosiyatee biyeteeɗo Polychangda Engineering Co Ltd ciifondirii, ñalnde alkamiisa 23/03/2021 to Rooso, nanondire puɗɗagol golle e huufo golle sala Rooso. Wonande Muritani ko jaagorgal kalfinaangal kaalis (Muhammed Lemiin Demmbi) e jaagorgal kalfinaangal njogitaari e daabaaji, wonande Senegaal ko Jaagordu kalfinaandu mahaaɗe leydi e jooktugol (Mansuur Fay) e jaagordu kalfinaandu kaalis e Ɓeto kaalis (Ablaay Daawuuda Jallo). Hankadi, en kooliima Sala kaa maa laato goonga.

Njaru sala kaa ko 88 miliyoŋ oroo (hedde 37 miliyaar ugiyya gadano oo). Ɓesngu Senegaal e Muritani fof ngadotoo naftoraade ɗum, sibu maa ka newnu jokkondiral hakkunde majji, kam e jokkondiral hakkunde rewo e worgo Afrik, tuggi Le Caire haa Ndakaaru.

Njuuteendi sala kaa ko 1,416 km, njaajeendi makka ko 3 m. Ine eɓɓaa heen kadi mahngo e baɗgol kaɓirɗe e postooji takkondirɗi deenooji taccugol keerol ngol, kam e mahngo, ko famɗi fof, 60 km laabi caltooji e nder nokkuuji ndema e ngaynaaka. Nafooje goɗɗe kadi ina eɓɓidaa e mahngo sala kaa, ko wayi no peewnitgol ekkolaaji 7 e nokkuuji cellal 3, walla kadi mahngo laylaytol dokkitgol ndiyam ceniɗam nder Roosooji ɗiɗi ɗii, yantude e laylaytol senaare e mahngo e baɗgol kaɓirɗe nokku weytaare sukaaɓe, walla nokkuuji goɗɗi renndo wonande rewɓe e ɗawaaɓe won ɗeen kattanɗe e nder Rooso Muritani. Sikke alaa maa ɗum yaawnu jolngo e ruso e njuuteendi yolnde Tanger-Lagos e Alsee-Ndakaaru, e sifaa kuuɓtodinɗo hakkunde Orop e Afrik worgo Saharaa. Maa ɗum softin njulaagu e nder diiwaan hee kala.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa