Sala Rooso, en kooliima

0
1060
Sala Rooso
Sala Rooso

Jaagorɗe Muritani e Senegaal e sosiyatee biyeteeɗo Polychangda Engineering Co Ltd ciifondirii, ñalnde alkamiisa 23/03/2021 to Rooso, nanondire puɗɗagol golle e huufo golle sala Rooso. Wonande Muritani ko jaagorgal kalfinaangal kaalis (Muhammed Lemiin Demmbi) e jaagorgal kalfinaangal njogitaari e daabaaji, wonande Senegaal ko Jaagordu kalfinaandu mahaaɗe leydi e jooktugol (Mansuur Fay) e jaagordu kalfinaandu kaalis e Ɓeto kaalis (Ablaay Daawuuda Jallo). Hankadi, en kooliima Sala kaa maa laato goonga.

Njaru sala kaa ko 88 miliyoŋ oroo (hedde 37 miliyaar ugiyya gadano oo). Ɓesngu Senegaal e Muritani fof ngadotoo naftoraade ɗum, sibu maa ka newnu jokkondiral hakkunde majji, kam e jokkondiral hakkunde rewo e worgo Afrik, tuggi Le Caire haa Ndakaaru.

Njuuteendi sala kaa ko 1,416 km, njaajeendi makka ko 3 m. Ine eɓɓaa heen kadi mahngo e baɗgol kaɓirɗe e postooji takkondirɗi deenooji taccugol keerol ngol, kam e mahngo, ko famɗi fof, 60 km laabi caltooji e nder nokkuuji ndema e ngaynaaka. Nafooje goɗɗe kadi ina eɓɓidaa e mahngo sala kaa, ko wayi no peewnitgol ekkolaaji 7 e nokkuuji cellal 3, walla kadi mahngo laylaytol dokkitgol ndiyam ceniɗam nder Roosooji ɗiɗi ɗii, yantude e laylaytol senaare e mahngo e baɗgol kaɓirɗe nokku weytaare sukaaɓe, walla nokkuuji goɗɗi renndo wonande rewɓe e ɗawaaɓe won ɗeen kattanɗe e nder Rooso Muritani. Sikke alaa maa ɗum yaawnu jolngo e ruso e njuuteendi yolnde Tanger-Lagos e Alsee-Ndakaaru, e sifaa kuuɓtodinɗo hakkunde Orop e Afrik worgo Saharaa. Maa ɗum softin njulaagu e nder diiwaan hee kala.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.