Jaɓɓorgo Pese Muritani

Pesol: muritani

Sala Rooso, en kooliima

Jaagorɗe Muritani e Senegaal e sosiyatee biyeteeɗo Polychangda Engineering Co Ltd ciifondirii, ñalnde alkamiisa 23/03/2021 to Rooso, nanondire puɗɗagol golle e huufo...

Losko ñaayngal ngalu leydi : Laawol faade polis ɗiggii

Lappol Muhammed Abdel Asiis (MAA) feewde polis dariima hankadi, ɓayri caggal nde o nanngaa yontere o woppitaa jofnde altine 24 ut 2020,...

Goomu losko suudu sarɗi: Ko addi ko arataano ?

Ko ɗum fooɗti hakkillaaji yimɓe heewɓe e ooɗoo dumunna : Goomu ngu suudu sarɗiyeeji darni ngam loskude borjingol jawdi teskangol e duuɓi...

Muritani e koronaa : “hoto mantee, jamma suwaa weetde”!

“Koronaa” wontii wowlaandu ndu ɗemɗe aduna oo kala kawri. E lebbi battindiiɗi ɗii, ñawu koronaa hawridinii aduna oo kala, yooɓiima pittaali keewɗi,...

Laabi panndinirɗi Jeyi Leydi

Sikke alaa, ko faati e jeyi leydi ene yeewtee hannde no feewi e nder leyɗeele ɗee kala. Muritani ne daɗaani heen. Ngam...

Mooɓondiral kesamhesaagu : Kollitgol terɗe yiilirde ngenndiire

Mammadu Njobbo Jah, Kalfinaaɗo Nehdi/Jaŋde mawɓe e Nehdi ɓiyleydaagu jibinaa ko ñalnde 16/03/1978...

Keewal mumatini

Yimɓe heewɓe ina kaawaa, ina mettini e keewal senerooji e konu Muritani. Wonaa tan sabu waasde ɗum haande, kono sabu kadi teddeendi...

Muritani leydi am, oo ɓiɗɗo jilluɗo, baɗtaaɗo aarabe

Eddaaji tati yimɓe ngoni e Muritani, ɗiin eddaaji yimɓe ko :  Ɓaleeɓe, remooɓe, waañooɓe, waali wuro en hoɗnooɓe ɗoon...

Konu Ngenndi : “Mumtugol ngol woni ko e laawol”

Nde senngo laamu, e gardagol hooreejo leydi oo hono Muhammed wul Abdel Ajiiju yuɓɓini seppo mawngo ñalnde alarba 9 saawiyee 2019, ngam,...

Ahmed Wul Abdallaahi : “Kala ko fotnoo renndinnde yimɓe walla mahaade...

Taƴre e yeewtere Ahmeddu wul Abdallaahi waɗdi e jaaynde Le Calame / maayirɗe saawiyee 2019
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0