Jaɓɓorgo Pese Daari annabaaɓe

Pesol: Daari annabaaɓe

Daarti : Nguurndam annabi Ayuuba Sabri

Hono biyateeɗo Asiis wiyi :  “Ayyuba nde woni annabi ndee, ko e jamaanu Annabi Yaaguuba (JKM), geno neli mo e ɓesngu hawraan...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0