Jaɓɓorgo Pese Hiisiwal

Pesol: Hiisiwal

Jaŋde hiisiwal  : “feere Singapuur“

E kitaale 1995, 1999 e 2003 ko sukaaɓe Singapuur ngoni hoore kawgel winndere paatungel e hiisiwal. E kitaale cakkitiiɗe ɗee kadi, ko kayri woni...

Hiisiwal

Hannde, ganndal biyeteengal hiisiwal ngal ina tawee e kala fannuuji nguurndam. E ngal wiɗtee, e ngal wiɗtiree. Woni ɗamaawu aadee en ko heɓindaade fiyakuuji...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

sammba gata.jpg

Sammba Gata Bah

Kolaaɗe waalo e jom jawdi en

Aasma : kabaaru belɗo

ƁURƊI YIYEEDE

Ɗemɗe

0
Ganndal

Paawngal dennge

0