Jaɓɓorgo Pese Hiisiwal

Pesol: Hiisiwal

Limoral faruwal : Wakannde haawniinde

So mi wiyii ma wonde won ɗo wakannde woni tawa ende loowi defte, heen wootere ina tonngi nguurndam maaɗa fof, tawa woppaani...

Kaawisaaji ganndal : Ɗee limoreeje cuttame !

Kaawisaaji hiisaaji walla kaawisaaji limooje (Jeddittooɗe walla Paradoxes e Farayse) ɗi Muhammadu Faliilu Sih, bittoowo ko faati e hiisiwal toowngal, hollitta on...

Dr Muhammed Faalil to Ndakaaru : Jaltugol Gannde Hiisiwe

Fedde Goodal e "Ecole doctorale de Mathematiques et Informatique" mo duɗal jaaɓi-haaɗtirde Seek Anta Joop mbisminooma Muhammadu Faalil Sih ngam hollitde deftere...

Deftere « Diiñorɗe » : Fulo kelmeendi hiisiwal

E les laamu Abbaasid en, gannde ƴellitaama e kala fannuuji. Kono jaalal ɗeen gannde ko fulo gannde ƴellitanooɗo e ŋ­oral Mediteraanee, Geresnaaɓe...

Naatirde deftere “hiisiwal : diiñorɗe” ndee

Hiisiwal laatiima danki nganndineeje, tuggi gannde toppitiiɗe nguurndam (Guurɗiwal), haa e gannde toppitiiɗe fiyakuuji ɓakdi, lewñal, e kala jotondire baawɗe kewde e...

Jaŋde hiisiwal  : “feere Singapuur“

E kitaale 1995, 1999 e 2003 ko sukaaɓe Singapuur ngoni hoore kawgel winndere paatungel e hiisiwal. E kitaale cakkitiiɗe ɗee kadi, ko kayri woni...

Hiisiwal

Hannde, ganndal biyeteengal hiisiwal ngal ina tawee e kala fannuuji nguurndam. E ngal wiɗtee, e ngal wiɗtiree. Woni ɗamaawu aadee en ko heɓindaade fiyakuuji...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE