Jaɓɓorgo Pese Kawral

Pesol: kawral

‘Kawral’ walla ‘Kawre Alsee’?

Fooyre Ɓamtaare ine yaafnoo janngooɓe ɓee, sabu juumre waɗnoonde e ndeeɗoo winndannde e tonngoode 184, sibu  won ko yaltaano e mayre, tuggi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE