Jaɓɓorgo Pese Lewru

Pesol: Lewru

Juuraade he Lewru : Japon joyɓitii

Ñalnde aset 20 siilo (saawiyee) 2024, laana weeyo Japon, inniraaka SLIM ((Smart Lander for Investigating Moon), juuriima he Lewru, hay so tawii...

Juurnude laana he lewru : Inndo wonii nayaɓiri

Ñalnde alarab 23 ut 2023, Inndo naatii pellel leyɗe 3 kattanɗe juurninde laana dow lewru, caggal nde juurni toon laanel mum biyeteengel...

Aadee ruttotoo Lewru ko he hitaande 2025

E wiyde NASA, ɗoo e hitaande 2030 (ɗoo e duuɓi 8) aadee en maa koɗ he lewru. Wonaa ruttaade toon tan, arta...

Artemis : ruttaade lewru

Lappol weeyo biyeteengol Artemis ngol Nasa yuɓɓinta diwata ko altine 29/8/2022, ngol waɗata ko balɗe 42. Ɗanngal haa lewru tawi alaa jolɗo...

20 sulyee 1969 – 20 sulyee 2019 : Duuɓi 50 ko...

Hikka waɗi duuɓi 50 ko aadee fawi koyngal mum e Lewru. Oon aadee wiyetee ko Neil Armstrong. Ɗuum waɗnoo ko ñalnde 21...

Ɓeeynirka Siin juuriima e bannge lewru birniiɗo oo

Jooni sinuwaa en mbaɗi ko hay gooto meeɗaa waɗde, so neldude laana wiɗto ngam sunnaade bannge lewru dumtiiɗo...

Ko woni limlebbi ?

Limlebbi ko njuɓɓudi peccugol sahaa tuugiindi e dille tagopeeje, ko wayi no Naange walla Lewru. Ɗum noon limlebbi feccat...

Hol njaaweendi Leydi (Ngaawa) men ndii nder faru ?

So mi wiyii ma “aɗa ɓosa ñalnde kala miliyoŋaaji 3 km”, mbiyataa ko “wonaa goonga !”. Ko goonga tigi ! Ngal naamnal ina waawi jaakde en. Waɗi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE