Jaɓɓorgo Pese Lewru

Pesol: Lewru

20 sulyee 1969 – 20 sulyee 2019 : Duuɓi 50 ko...

Hikka waɗi duuɓi 50 ko aadee fawi koyngal mum e Lewru. Oon aadee wiyetee ko Neil Armstrong. Ɗuum waɗnoo ko ñalnde 21...

Ɓeeynirka Siin juuriima e bannge lewru birniiɗo oo

Jooni sinuwaa en mbaɗi ko hay gooto meeɗaa waɗde, so neldude laana wiɗto ngam sunnaade bannge lewru dumtiiɗo...

Ko woni limlebbi ?

Limlebbi ko njuɓɓudi peccugol sahaa tuugiindi e dille tagopeeje, ko wayi no Naange walla Lewru. Ɗum noon limlebbi feccat...

Hol njaaweendi Leydi (Ngaawa) men ndii nder faru ?

So mi wiyii ma “aɗa ɓosa ñalnde kala miliyoŋaaji 3 km”, mbiyataa ko “wonaa goonga !”. Ko goonga tigi ! Ngal naamnal ina waawi jaakde en. Waɗi...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0