Jaɓɓorgo Pese Maruc

Pesol: Maruc

Maruk : Tamasig naatii ekkol

Ɗemngal Tamasig (ɗemngal Berbeer en) laawɗinanooma e leydi Maruk e hitaande 2011 ; ngal laawɗinaa kadi to Alaseri e hitaande 2016. Jooni laamu Maruk...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE