Jaɓɓorgo Pese Ndema

Pesol: ndema

Lappol 2021 Pottital kuuɓtidinngal kareeli ngam  leydi e ndiyam- Afrik hirnaange...

 Ndeeɗoo Maalde sosaa ko e hitaande 2015 to Ñelenii to leydi Maali, tawi ɗum fuɗɗii yeewteede ko to dental gootal baɗnongal to...

Cemmbinen ndema, mbele kaɓen e heege e baasal

Annduɓe kawrii, « so teddeendi ɓanndu neɗɗo ɓetaama, teemedere kiloo fof, heen cappanɗe jeeɗiɗi ko ndiyam ». Ɗum ene hollira goongɗugol konngol biyngol  «Ko...

Mbayliigu jeyi-leydi, laawɗino teettere leyɗeele daande maayo!

Saɗere jeyi-leydi yerɓinii ngootaagu ngenndi nder teeruuji, kono kadi hay nder dowri nde jom jawɗeele en ummorii Golfo ngam soodde leyɗeele daande...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0