Jaɓɓorgo Pese Ndema

Pesol: ndema

Piɓondiral GIE-DYNN e African Agriculture Inc. :Jokkondiral e Aamadu Umar Bah, karallo...

Ñalnde 16 bowte (desaambar) 2022, piɓondiral siifaama to Wasinton D.C. (USA) hakkunde Dental Yaakaare Ndema e Ngaynaaka (GIE DYNN) e Fedde African...

Leydi ndemateendi, sewnde ngalu ngenndi

Dowla Muritani feri ko kappanɗe ɗiɗi : heen wootere tuugii ko e ndema inniraaka PNDA (Programme National pour le Développement Agricole) walla...

Lappol 2021 Pottital kuuɓtidinngal kareeli ngam  leydi e ndiyam- Afrik hirnaange...

 Ndeeɗoo Maalde sosaa ko e hitaande 2015 to Ñelenii to leydi Maali, tawi ɗum fuɗɗii yeewteede ko to dental gootal baɗnongal to...

Cemmbinen ndema, mbele kaɓen e heege e baasal

Annduɓe kawrii, « so teddeendi ɓanndu neɗɗo ɓetaama, teemedere kiloo fof, heen cappanɗe jeeɗiɗi ko ndiyam ». Ɗum ene hollira goongɗugol konngol biyngol  «Ko...

Mbayliigu jeyi-leydi, laawɗino teettere leyɗeele daande maayo!

Saɗere jeyi-leydi yerɓinii ngootaagu ngenndi nder teeruuji, kono kadi hay nder dowri nde jom jawɗeele en ummorii Golfo ngam soodde leyɗeele daande...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE