Jaɓɓorgo Pese Paltoor

Pesol: paltoor

Sariya tuumgol paltoor

Ndenndaandi Lislameeri MuritaniTeddungal - Musidal - NuunɗalGalle laamorɗoVisa: DGLTEJO Sariya 2018-023 paatuɗo e tuumgol paltoor

Konu Ngenndi : “Mumtugol ngol woni ko e laawol”

Nde senngo laamu, e gardagol hooreejo leydi oo hono Muhammed wul Abdel Ajiiju yuɓɓini seppo mawngo ñalnde alarba 9 saawiyee 2019, ngam,...

Hakkeeji aadee, paltoor e rasisma - Muritani joopaama kadi

Caggal Sherpa e Human Rights Watch, ko Amnesty International yontaa aybinde ngonka hakkeeji aadee e nder Muritani. Ɗuum feeñi ko e ciimtol ngonka hakkeeji...

Ahmed Katrada ruttiima

Ñalnde talaata 28 marse 2017, Ahmed Katrada, gooto e yahdiiɓe Mandelaa ruttiima. E wiyde RFI « ko senngo mawngo e daartol Afrik worgo yani »....

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE