Ahmed Katrada ruttiima

1
3027
Ahmed Katrada ina wondi e Mandela

Ñalnde talaata 28 marse 2017, Ahmed Katrada, gooto e yahdiiɓe Mandelaa ruttiima. E wiyde RFI « ko senngo mawngo e daartol Afrik worgo yani ». Nde Mandelaa sankii ñalnde 5 desaambar 2013, o waɗaniino ɗum seedanfaagal dillinoongal ɓerɗe yimɓe fof, jurminiingal. Alaa ko haawnii heen sibu o anndondirii e Mandelaa gila e kitaale 1940.

Ahmed Kathrada wiynoo kadi : “Hay ɗo Manndelaa sellaani ɗoo, amin cokli e mum”. Tonngoode makko kasoo ko : 46864. Kanko e Govan Mbeki, e Walter Sisulu e Nelson Mandela, nawdaa Robben Island caggal ɗuum to kasoo Pollsmoor e hitaande 1982.

Ahmed Katrada jibinaa ko 21 ut 1929 to Afrik worgo. Jinnaaɓe makko ko ɗanniyankooɓe iñnjee en juulɓe. O waɗi jaŋde makko hakkundeere ko to liisee iñnjeejo Johanesburg, ɗo o heɓi miijooji fedde wiyeteende Mooɓondiral iñnjiyee en Tranvaal e gardo mum ine wiyee Yuusuf Daado. Law, o naati e “haɓɓere sukaaɓe maruceeɓe”, sibu tawi omo yahra e duuɓi 12 fat, o waɗti werlaade tarakuuji, e kareeli dartagol ciynugol sariya kaɗatnooɗo iñnjiyee jogaade jeyi leydi e wuro Durban, walla daratgol tawtoregol Afrik worgo wolde adunaare ɗiɗmere.

Bookara Aamadu Bah

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.