Duunde morfil

2
3736

Helmere “morfil(morphil) ummii ko e españool (marfil).

Duunde morfil (ile à morfil) walla Duunde iwaar (ivoire). Iwaar (ivoire) (ñiiƴe ñiibi) ɓooyii wonde marsandiis njulaagu korsinaaɗo, paayodinɗo. Seede mum ko goodaangal “duunde morfil” dow daande maayo Senegaal, duunde Senegaal ɓurnde mawnude (180 m njuuteendi e 20 m njaajeendi), jeyanoonde ndeen e Tekruur. Nde woni ko hakkunde maayo ngoo e caaɗngol Duwee. Ko ciifol leydi lesɗundi. Gure ɓurɗe maantinde e duunde hee ko Podor, ceɓtam hirnaaange, e Salnde ceɓtam fuɗnaange. Ko ɗoon Halwaar, wuro ɗo Al Hajji Umar Taal jibinaa ɗoo, woni. Ko e nder heen foor Podoor mahanoo, ina wiyee kadi cehe ñiibi ina wonnoo ɗoon.

Hedde teeminannde 11-ɓiire, Morfil wonnoo ko e mbunndi mbunndi Tekruur, gooto e dowlaaji juulɓe worgo Saharaa, ndeke ɗoon ko nokku njulaagu tacci-saharaa mawɗo wonnoo.

Caggal ɗuum duunde ndee jeytaama e laamu Ganaa, e laamu Mali, hade tuubakooɓe Farayse jiimde ɗum. Innde duunde ndee ko « duunde ñiiƴe ñiibi » firata, sibu ɗoon ina heewnoo ñiibi, tee ɗoon ko cehe majji wonnoo. Ɗi natti yiyeede ɗoon ko e hedde 1960.

Bookara Aamadu Bah

2 JOWE

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.