Jaɓɓorgo Pese Sileymaani Baal

Pesol: Sileymaani Baal

Ceerno Sileymaani Baal wirni kono maayaani

Ena waɗi e yimɓe, hay so mbirniima e gite ne, mbirnotaako haa cay e ɓerɗe walla e hakkillaaji sabu golle tiiɗɗe e...

Wasiyaaji Ceerno Sileymaani Baal, (Hoore Foonde, avril 1776)

«Fuutankooɓe, on poɗiino ardinde e laamu leydi mon kala udditanɗo on damal, yaltini on e laamuuji tooñannge ɗi Deeniyankooɓe e Safalɓe, mi...

Boode Laaw : Ñalɗi Sileymaani Baal

Fedde Ceerno Sileymaani Baal jooɗiinde to Ndakaaru yuɓɓinii hikka koolol jeegoɓol ñalɗi Ceerno Sileymaani Baal ñalnde 9 e...

Ñalɗi Ceerno Sileymaani Baal e Boode Laaw

Fedde Ceerno Sileymaani Baal jooɗiinde to Ndakaaru yuɓɓinii hikka koolol joyaɓol ñalɗi Ceerno Sileymaani Baal ñalnde 16, 17 e 18 e gardagol Seneraal Usmaan...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE