Doggol fuɗɗiiɓe wallitde galle fedde

0
1778

Innde

 rokki

Innde

 rokki

 Wuro

1

Doktoor Abuu Usmaan Bah

 200 000

Nuwaasoot

2

Saawo Umar Idriisa

 100 000

Nuwaasoot

3

Abdu Caam (Aali Caam)

 20 000

Nuwaasoot

4

Kajjata Maalik Jallo

 100 000

Nuwaasoot

5

Sammba Joom Bah

 200 000

Nuwaasoot

6

Mustafa Joop

 3 000

Nuwaasoot

7

Bayla Bah

 500

Nuwaasoot

8

Mansuur Sy

 500

Nuwaasoot

9

Maamuudu Abdul Soh

 10 000

Nuwaasoot

10

Sammba Kehe Jallo

 10 000

Nuwaasoot

11

Aadama Daawuuda Bah

 10 000

Nuwaasoot

12

Abdullaay Haaruuna Sih

 10 000

Nuwaasoot

13

Rachid Ly

 10 000

Nuwaasoot

14

Yaayaa Aamadu Bah

 100 000

DD Amerik

15

Bookara Aamadu Bah

 10 000

Nuwaasoot

16

Catal Kayhayɗi

 50 000

Nuwaasoot

17

Sammba Gata Bah

 5 000

Nuwaasoot

18

Aamadu Tijjaan Jallo (Arafat)

 5 000

Nuwaasoot

19

Aamadu Baro

 2 000

Nuwaasoot

20

Aamadu Ndonngo

 5 000

Nuwaasoot

21

Ifraa Al Hajji Boli

 10 000

Nuwaasoot

22

Abdullaay Muusaa Sal

 10 000

Nuwaasoot

23

Aamadu Mammadu Jah

 20 000

Nuwaasoot

24

Aamadu Jibeeri Sih

 10 000

Nuwaasoot

25

Sokna Lih

 10 000

Nuwaasoot

26

Muttaar Lam

 100 000

Nuwaasoot

27

Mammadu Siley Bah

 10 000

Nuwaasoot

28

Abdullaay Sammba Wan

 50 000

Nuwaasoot

29

Ibraahiima Wan

 10 000

Nuwaasoot

30

Doktoor Buubakar Kan

 5 000

Nuwaasoot

31

Abuu Al Hajji Soh

 10 000

Nuwaasoot

32

Muusaa Siidi Bah

 50 000

Nuwaasoot

33

Jalika Koreera

 20 000

Nuwaasoot

34

Farba Habiibu Njaay

 20 000

Nuwaasoot

35

Abdullaay Mammadu Bah

 20 000

Nuwaasoot

36

Siley Aali Bah

 20 000

Nuwaasoot

37

Mansuur Caam

 10 000

Nuwaasoot

38

Aadama Aan

 10 000

Nuwaasoot

39

Haaruuna Ibraahiima Jallo

 21 000

Nuwaasoot

40

Jibi Jallo

 5 000

Nuwaasoot

41

Ibraahiima Jibi Jallo

 4 000

Nuwaasoot

42

Tijjaan Maambay Bah

 5 000

Nuwaasoot

43

Catal Likseyba

 80 000

Nuwaasoot

44

Aali Muttaar Bah

 10 000

Nuwaasoot

45

Abdullaay Mammadu Bah

 200 000

Nuwaasoot

46

Garlol (fedde wuro)

 20 000

Nuwaasoot

47

Mammadu Ibraa Sih

 1 000

Nuwaasoot

48

Wuldu Boysy

 1 000

Nuwaasoot

49

Muusaa Yero Sih

 500

Nuwaasoot

50

Ibraahiima Kume Sih

 1 000

Nuwaasoot

51

Mammadu Saydu Juh

 1 000

Nuwaasoot

52

Muhammed el Besiir Lih

 1 000

Nuwaasoot

53

Aali Ceerno Baro e ɓesngu mum

 250 000

Nuwaasoot

54

Usmaan Raasin Sanngot

 20 000

Nuwaasoot

55

Mammadu Maamuudu Baal

 10 000

Nuwaasoot

56

Mammadu Bookara Lih

 100 000

Nuwaadibu

57

Abdul Kader Bah

 1 000

Nuwaadibu

58

Iisaa Joop

 10 000

Nuwaadibu

59

Aadama Sal

 50 000

Nuwaadibu

60

Haamiidu Sammba Njaay

 1 000

Nuwaadibu

61

Aamadu Jibi Kan

 1 000

Nuwaadibu

62

Dr Alhuseynu Bah

 5 000

Nuwaadibu

63

Abdullaay Buubu Baal

 2 000

Nuwaadibu

64

Mammadu Ibraahiima Ngayde

 2 000

Nuwaadibu

65

Siley Gise

 1 000

Nuwaadibu

66

Baydi Kiiɗe

 2 000

Nuwaadibu

67

Haaruuna Sal

 1 000

Nuwaadibu

68

Musaa Mudeyya Jallo

 10 000

Nuwaadibu

69

Mammadu Ngeedi Jaw

 2 500

Nuwaadibu

70

Usmaan Alfaa Aaw

 4 000

Nuwaadibu

71

Mammadu Seydel

 5 000

Nuwaadibu

72

Aamadu Bah

 2 000

Nuwaadibu

73

Mammadu Sammba Soh

 10 000

Nuwaadibu

74

Hammee Sih

 2 000

Nuwaadibu

75

Aamadu Yaalel Jaw

 500

Nuwaadibu

76

Aamadu Jalluru Kan

 5 000

Nuwaadibu

77

Wiyee Jallo

 6 000

Nuwaadibu

78

Alasan Saar

 10 000

Nuwaadibu

79

Haamiidu Sih

 5 000

Nuwaadibu

80

Alasan Taal

 2 000

Nuwaadibu

81

Aamadu Saalif Jah

 4 000

Nuwaadibu

82

Fuwa Joop

 4 000

Nuwaadibu

83

Umaar Sal (ONISPA)

 2 000

Nuwaadibu

84

Aliw Jah

 6 000

Nuwaadibu

85

Alasan Sal

 3 000

Nuwaadibu

86

Habii Jallo

 2 000

Nuwaadibu

87

Mammadu Lamin Saako e Astu Sih

 100 000

Nuwaadibu

88

Mammadu Suleymaan Sih

 3 000

Nuwaadibu

89

Umaar jibiriiru Soh

 5 000

Nuwaadibu

90

Maamuudu Hamediin Joop

 3 000

Nuwaadibu

91

Daawuuda Sooyel

 4 000

Nuwaadibu

92

Siree Wan

 4 000

Nuwaadibu

93

Njaay Ñaŋ

 4 000

Nuwaadibu

94

Dr Abuu Siidi Bah

 20 000

Nuwaadibu

95

Ceerno Muhammadu Kaamiilu Baro

 5 000

Nuwaadibu

96

Abdullaay Musaa Jallo

 5 000

Nuwaadibu

97

Umaar Ibrahiima Ngayde

 5 000

Nuwaadibu

98

Mammadu Gerte Njaay

 1 000

Nuwaadibu

99

Abuu Jah

 10 000

Nuwaadibu

100

Aamadu Muusaa Ngayde

 800

Nuwaadibu

101

Dental Jaawiya Ceerno Njaay Baro

 200 000

Nuwaadibu

102

Fedde Cidee

 3 000

Nuwaadibu

103

Fedde Tulde 1

 15 000

Nuwaadibu

104

Fedde Tulde 2

 5 000

Nuwaadibu

105

Fedde Likiseyba

 10 000

Nuwaadibu

106

Fedde Mboon

 10 000

Nuwaadibu

107

Fedde Dental Malisaajo

 10 000

Nuwaadibu

108

Fedde ARDAG Haaƴre-Golleere

 5 000

Nuwaadibu

109

Fedde Garlol

 14 000

Nuwaadibu

110

Fedde Bagodin

 5 000

Nuwaadibu

111

Fedde Njorol

 5 000

Nuwaadibu

112

Fedde Kundel

 10 000

Nuwaadibu

113

Fedde Teekaan

 30 000

Nuwaadibu

114

Fedde Siiñtu Ɗeyba

 5 000

Nuwaadibu

115

Fedde Sukaaɓe Baabaaɓe Looti

 10 000

Nuwaadibu

116

Fedde Dental Tijjaani Aan

 5 000

Nuwaadibu

117

Fedde Ceenel

 10 000

Nuwaadibu

118

Fedde Daawalel

 5 000

Nuwaadibu

119

Fedde Jookee

 20 000

Nuwaadibu

120

Fedde Neere Waalo

 5 000

Nuwaadibu

121

Fedde Woolum Neere

 10 000

Nuwaadibu

122

Dental Fedde Baaba Maal

 5 000

Nuwaadibu

123

Fedde Doggo

 4 300

Nuwaadibu

124

Fedde Fanay

 5 000

Nuwaadibu

125

Sillaa Rinjaw

 10 000

Nuwaadibu

126

Abdul Sih

 5 000

Daar Nayiim/Nst

127

Mammadu Njobbo Jah

 2 000

Daar Nayiim/Nst

128

Saydu Haamiidu Bah

 2 000

Daar Nayiim/Nst

129

Sammba Bari

 2 000

Daar Nayiim/Nst

130

Biraan Aaw

 2 000

Daar Nayiim/Nst

131

Saalif Siley Soh

 2 000

Daar Nayiim/Nst

132

Duɗal Lewlewal Badru

 10 000

Daar Nayiim/Nst

133

Tebee Saar

 1 000

Daar Nayiim/Nst

134

Njoogu Bah

 2 000

 Jehre 5eNst

135

Sammba Jibi Bah e Abuu Jah

 3 000

 Jehre 5eNst

136

 Usmaan Bah

 500

 Jehre 5eNst

137

Abuu Waar

 2 000

 Jehre 5eNst

138

Abuu Muhammed e Haamiidu Sammba

 2 000

 Jehre 5eNst

139

Maamuudu Aamadu Jallo

 1 000

 Jehre 5eNst

140

Abdul Ban

 500

 Jehre 5eNst

141

Muhammadu Umaar

 1 000

 Jehre 5eNst

142

Aamadu Lih

 1 000

 Jehre 5eNst

143

Sakariyaa Jallo

 500

 Jehre 5eNst

144

Abdulaay Aamadu Jallo

 1 000

 Jehre 5eNst

145

Alasan Jibi Jah

 1 000

 Jehre 5eNst

146

Aamadu Aali Sih

 1 000

 Jehre 5eNst

147

Mammadu Accee

 1 000

 Jehre 5eNst

148

Yaayaa Sih

 500

 Jehre 5eNst

149

Mammadu Sih

 500

 Jehre 5eNst

150

Baaba Tammbadu Seekunaa

 2 000

 Jehre 5eNst

151

Abuu Aamadu Wañ

 1 000

 Jehre 5eNst

152

Madiina Accee

 10 000

Nuwaasoot

153

Arafaat Sekteer 4

 25 000

Nuwaasoot

154

Idriisa Jah

 4 000

Nuwaasoot

155

Abuu Jeeri

 5 000

Nuwaasoot

133

Muntagaa Laam

 5 000

Nuwaasoot

134

Aamadu Yero Njaay

 9 000

Farayse

135

Asmiyyu Sih

 10 000

Nuwaasoot

136

Umaar Al Hajji Maamuudu Bah

 50 000

Nuwaasoot

137

Mayram Sall

 30 000

Nuwaasoot

138

Al Hajji Abdarahmaan Jah

 10 000

Nuwaasoot

139

Umaar Muusaa Sih

 10 000

Suwoyraat

140

Haamiidu Bah

 5 000

Suwoyraat

141

Umaar Ngayde

 5 000

Suwoyraat

142

Mammadu Sammba Bah

 5 000

Suwoyraat

143

Mammadu Keytaa

 1 000

Suwoyraat

144

Abdullaay Bah

 2 000

Suwoyraat

145

Alasan Yero Jah

 1 000

Suwoyraat

146

Alasan Deh

 1 000

Suwoyraat

147

Sileymaani Demmba Jah

 1 000

Suwoyraat

148

Muusaa Aamadu Soh

 2 000

Suwoyraat

149

Muusaa Abuu Jeŋ

 1 000

Suwoyraat

150

Umaar Faalel Accee

 1 000

Suwoyraat

151

Abuubakri Lih

 1 000

Suwoyraat

152

Demmba Soh

 1 000

Suwoyraat

153

Aamadu Jeŋ

 5 000

Suwoyraat

154

Sammba Gey

 1 000

Suwoyraat

155

Muusaa Jibi Sih

 30 000

Nuwaasoot

156

Saydu Aamadu Njaay

 5 000

Nuwaasoot

157

Catal FƁPM Ɓoggee

 45 000

Ɓoggee

158

Hammaat Bah

 27 930

DD Amerik

159

Beshiir Baro

 27 930

DD Amerik

160

Mammadu Baro

 27 930

DD Amerik

161

Hammaat Sih

 27 930

DD Amerik

162

Aamadu Sow

 27 930

DD Amerik

163

Maamuudu Bah (Aamaa)

 13 965

DD Amerik

164

Aamadu Kummba Bah

 27 930

DD Amerik

165

Abuu Yobi Bah

 15 362

DD Amerik

166

Saalif Haaruuna Sow

 anndaaka

DD Amerik

167

Sileymaani Alfaa Loh

 anndaaka

DD Amerik

168

Umaar Alasan Jallo

 anndaaka

DD Amerik

169

e njeegomo woɗɓe ɓe innitaaki

 anndaaka

DD Amerik

170

Garlol Suwoyraat (fedde wuro)

 5 000

Suwoyraat

171

Mammadu Jibriil Jah

 4 000

Suwoyraat

172

Demmba Idi Njaay

 1 000

Suwoyraat

173

Mammadu Loh

 1 000

Suwoyraat

174

Mammadu Abdul Jallo

 5 000

Arafaat / Nst

175

Ibraahiima Hammee Sih 

 5 000

Arafaat / Nst

176

Ibaa Gaya Joob 

 5 000

Arafaat / Nst

177

Mammadu Sukki Mbooc

 2 000

Arafaat / Nst

178

Abuu Hammadi Soh

 1 000

Arafaat / Nst

179

Abuu hammadi Jallo

 1 000

Arafaat / Nst

180

Habii Gay

 200

Arafaat / Nst

181

Caam Daawuuda

 1 000

Arafaat / Nst

182

Saar Hammadi Demmba

 200

Arafaat / Nst

183

Mohammadu Aamadu Bah

 300

Arafaat / Nst

184

Bah Aamadu Aliwu

 500

Arafaat / Nst

185

Habii Aamadu

 200

Arafaat / Nst

186

Muusaa Fay

 500

Arafaat / Nst

187

Buubu Jallo

 300

Arafaat / Nst

188

Buubu Abdul Gaajo

 300

Arafaat / Nst

189

El Hajji Jah

 1 000

Arafaat / Nst

190

Hajju Soh

 200

Arafaat / Nst

191

Ceerno Maalik

 200

Arafaat / Nst

192

Jibi Sih

 1 000

Arafaat / Nst

193

Joob Sammba Berka

 500

Arafaat / Nst

194

Usumaan Muusaa Caam

 100

Arafaat / Nst

195

Abdul Jallo

 1 000

Arafaat / Nst

196

Wan abdarahmaani

 1 000

Arafaat / Nst

197

Jeynaba Hammaat Caam

 200

Arafaat / Nst

198

Abuu Galo Mbooc

 500

Arafaat / Nst

199

Alhuseyni Sih

 500

Arafaat / Nst

200

Jibi Abuu Jallo

 1 000

Arafaat / Nst

201

Abuu Sidibee

 1 000

Arafaat / Nst

202

Haadii Vaas

 1 000

Arafaat / Nst

203

Faatimata Lih

 1 000

Arafaat / Nst

204

Muusaa Jallo

 1 000

Arafaat / Nst

205

Aljumaa Njaay

 1 000

Arafaat / Nst

206

Ibraahiima Malla Soh

 500

Arafaat / Nst

207

Aysata Mbayi

 100

Arafaat / Nst

208

Ibrahiima Saydu

 1 000

Arafaat / Nst

209

Aliwu Kan

 1 000

Arafaat / Nst

210

Anndaaka dokkuɗo

 10 200

Arafaat / Nst

211

Baydi Jaw

 9 500

Farayse

212

Garba Soh

 4 500

Farayse

213

Lih Mammadu

 10 000

Nst

214

Maamuudu Haaruuna

 10 000

Nst

215

Sooko Aadama

 70 000

Amerik

216

Aamadu Umar Jah

 10 000

Nst/YNG

217

Umar Mammadu / Sileymaani Kan

 100 000

Nst

218

Umar Demmba Jallo

 10 000

Nst/YNG

219

Fedde Sifaa Hanki, Pinal Hannde

 100 000

Nst

220

Malal Sammba Gise

 20 000

Nst

221

Usmaan Ñaan

 1 000

Kayhayɗi

222

Aamadu Arɗo Jah

 1 000

Kayhayɗi

223

Aamadu Alasan Bah

 1 000

Kayhayɗi

224

Fedde Toulde Dubbaango

 20 000

Nst

225

Bookara Muusaa Bah

 41 000

Nst

226

Fedde Dental Halayɓe (ADM)

 100 000

Nst

227

Fedde Sahre Ndoogu

 10 000

Nst

228

Fedde Tulde 2

 10 000

Nst

229

Fedde Mboon Jeeri 2

 10 000

Nst

230

Fedde Saye

 17 000

Nst

231

Aamadu Yero Njaay

 24 000

Farayse (60 euro)

232

Aysata Aamadu Bah

 5 000

El Mina

233

Ceerno Siisee

 3 000

El Mina

234

Aamadu Paate Wele

 3 000

El Mina

235

Aysata Njom

 1 000

El Mina

236

Abdullaay Deh

 1 000

El Mina

237

Abdul Bah

 1 000

El Mina

238

Hammaat Joop

 1 000

El Mina

239

Aamadu Saar

 1 000

El Mina

240

Yuusuf Sumaar

 1 000

El Mina

241

Bellu Dem

 1 000

El Mina

242

Sammba Bah

 500

El Mina

243

Aliu Gey

 1 000

El Mina

244

Habii Kebe

 1 000

El Mina

245

Kaaliidu Muusaa Bah

Keblugol eɓɓaande mahdi galle

246

Mammadu Jah

 25 000

Pari / Farayse

247

Mammadu Maamuudu Marabaat Kan

 100 000

Kiifa

248

Maalik Saar

 10 000

YNG

249

Jibriil Muusaa Joop

 10 000

YNG

250

Ummu Ñalel

 2 000

Ul Yenje

251

Aamadu Yero Njaay

 8 700

Farayse (30 euro)

Fofof

 4 062 707