Ñalɗi miijagol kuccam Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani

0
833

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani yuɓɓinii ñalɗi miijagol ko fayti e kuccam mum, ñalnde aljumaa 15 e aset 16 e aljumaa 22 e aset 23 sulyee 2011 e aljumaa 29 sulyee 2011. Faandaare majji ko ferande Fedde ndee laabi kesi jahduɗi e yonta hannde oo.

Ina wayi no daawal gadanal ñalɗi miijagol ɗii njoofii hannde, aljumaa 29/07/11. Ɗi njoofirii coftal mawngal sibu, e ɗee balɗe joy, yimɓe ɓee njokkii arde heen e keewal.

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani yuɓɓinii ñalɗi miijagol ko fayti e kuccam mum, ñalnde aljumaa 15 e aset 16 e aljumaa 22 e aset 23 sulyee 2011 e aljumaa 29 sulyee 2011. Faandaare majji ko ferande Fedde ndee laabi kesi jahduɗi e yonta hannde oo.

Ina wayi no daawal gadanal ñalɗi miijagol ɗii njoofii hannde, aljumaa 29/07/11. Ɗi njoofirii coftal mawngal sibu, e ɗee balɗe joy, yimɓe ɓee njokkii arde heen e keewal.

 Terɗe yiilirde Ngenndi kam e jagge Fedde ndee keewɗe tawtoraama ñalɗi ɗii, yantude e mawɓe men, woppuɓe haajuuji mum en e hammuuji mum en, nootitii e noddaango mum ; hee teŋti noon e Umar Mammadu lollirɗo Sileymaani Kan (gonnooɗo hooreejo Fedde ndee tuggi 1976 hee 1980, ardii Duɗal Ɗemɗe Ngenndiije, Mammadu Siley Bah (hooreejo Fedde ndee tuggi 1980 haa 1987), Yaayaa Mammadu Bah (gootal e terɗe cosnooɗe Fedde ndee) e Mammadu Saar (Hooreejo Fonadh) e Sillaa Jeegi mo Fedde Soninkooɓe. Njettoor keeriiɗo feewde e Jibriil Jiggo e Aamadu Seydi Jiggo, ardinooɓe golle ɗee e Muhammadu Wan gardiiɗo Nokku Ɗemɗe Ngenndiije to Duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Nuwaasoot, sabu tawtoregol mum, e dokkugol fedde ndee nokku ɗo yuɓɓini ñalɗi ɗii.

Njettoor feewde e denndaangal terɗe Fedde tawtoranooɗe, haa arti noon e Abdul Ajiiju Bah (Hooreejo Catal FƁPM Nuwaadibu) jarlitiiɗo yah-ngartaa hakkunde Nuwaadibu e Nuwaasoot laabi tati ngam añde luuteede golle ɗee