Sikle Kayhayɗi

0
1120

Ñalnde aljumaa 28 desaambar 2012, kewuuji ɗiɗi diine njuɓɓinaama Kayhayɗi. Kewu ngadanu nguu ko silke deftere Quraana. Ardii mo ko Ceerno Mamma Bah. Yimɓe heewɓe nootitiima e makko, gila e ummoriiɓe e nokkuuji Muritani goɗɗi, haa e ummoriiɓe caggal leydi : leyɗe catiiɗe haa to Amerik, Orop e Asi. Ɗumɗoo ko e aadaaji Kayhayɗi ɓooyɗi, kono goppanooɗi.

Ñalnde aljumaa 28 desaambar 2012, kewuuji ɗiɗi diine njuɓɓinaama Kayhayɗi. Kewu ngadanu nguu ko silke deftere Quraana. Ardii mo ko Ceerno Mamma Bah. Yimɓe heewɓe nootitiima e makko, gila e ummoriiɓe e nokkuuji Muritani goɗɗi, haa e ummoriiɓe caggal leydi : leyɗe catiiɗe haa to Amerik, Orop e Asi. Ɗumɗoo ko e aadaaji Kayhayɗi ɓooyɗi, kono goppanooɗi.

 Ina yaakoraa maa Alla jaabo duwawuuji duwaaɗi toon ñalnde heen ɗii, riiwtana ɓesnguuji men musibbaaji. Sibu, so duwaawu, duwaama no feewi. Tee ko seerenɓe mawɓe heewɓe nduwii. Yoo Alla jaabo. Almaami jumaa Gataaga, hono Ceerno Al Hajji Giɗaaɗo Koytaa, Al Hajji Muhammed Huudu Caam mo leegal Tulde, Al Hajji Ceerno Haamiidu Baal, ummoriiɗo Nuwaasoot e woɗɓe e woɗɓe, annduɓe mawɓe …

Wattindii duwaade ko Alhajji Ceerno Ahmed Tijjaan Kan.

Kewu ɗiɗmo oo ko udditgol jumaa Gataaga. Kayhayɗinaaɓe heewɓe, ɗoo e caggal leydi kala mbaɗii heen juuɗe mum en, ngam heɓɓitaade jumaa oo, gonnooɗo e yande. Almaami Al Hajji Tijjaan Jagana yettii ɓe kamɓe kala, o yettori heen Muhammed Abdel Asiis, hooreejo leydi ndii, sibu o wiyi, oon « waɗii heen miliyoŋaaji sappo ugiyya ». Ko o feewnitiraa koo, tolniima e miliyoŋaaji 25. Omo waawi nawde hedde ujunere e temedde nay neɗɗo, teemedde 700 nder, e ko foti noon boowal.