Nafisatu Jallo heɓii ngoyrudi

0
1683

 

Ñalnde 10 desaambar 2012, heedanooɓe Nafisatu Jallo e Dominik Toros Kan (DSK) mbaɗdii maslahaa ngam deƴƴude haala ngonnooka hakkunde ɗiɗo ɓee. Dominik Kan ina rokka Nafisatu Jallo kaalis mbele ina woppa wullitaango mum joɗɗinnoo to ñaawoore leydi Amerik. Kaalis oo noon anndaaka no foti, kono won wiyɓe o yettiima miliyoŋ dolaar Amerik (teemedde tati miliyoŋ ugiyya).

Ko goonga noon, ɗum ko kaalis keewɗo, kono waawaa mumtude gacce Nafisatu ɗee, Nafisatu biyɗo wonde DSK yanii e mum ñalnde 14 mee 2011 to Otel Sifitel to New York. Ko goonga nii, Kanhano oo boniraama no feewi, kono Jaljallo oo ne weejii. So wonaano ndee ajaande bonnde, tawatnoo hannde ko DSK ina ardii leydi Farayse. Kono, “So Alla jolaama bonde e baañoowo, wuurtata e mum ko teko”. Ƴeewee tan ko heɓtii DSK tuggi oon ñalawma faade hannde DSK ko e caɗeele tan wondi. Rewɓe woɗɓe kalmiima mo, ngoytii o yaniino e mum en, o woni ko e ñaawoore (o fawaama nii kuugal kono o wullitiima) sabu makko tuumeede caaysayaagal mawngal e nder leydi Farayse ɗoo. Yanti heen, jom suudu makko, yahii, woppii mo.

Nafisatu ne, heɓaani ko yiɗnoo koo, so kuugal faweede e DSK, wattini ko ɗaɓɓude ndaamordi (kersiniindi), sabu “tan” yooɓtoreede meeɗde fende. Ko ɗum tagi ñaawooɓe ɓee wiyde koolaaki ko o haali koo. Heewɓe nii, gila haala kaa yalti, mbiyi ko ɗum deeƴaani e nofru, sibu “yanaama, wullaani, ƴataani, ŋaaccaani, ina gasa tawa ina welaa”.

Ɗum noon, kaalis keewɗo mo Nafisatu Jallo heɓi oo, wonaa ndaamordi wiyetee, o wiyetee ko ngoyrudi!