Nuwaasoot yooliima : “onon heen”!

0
1394

Caggal toɓooli keewɗi toɓɗi e wuro Nuwaasoot, leeɗe keewɗe njooliima, haa arti noon e Elmiina e Sebkaa e Sokojim PS, haa ko yimɓe heewɓe eggii galleeji mum en, ndogii… Mbeddaaji wuro ngoo keewɗi ko kujjitɗi ; gudroŋaaji keewɗi mahanooɗi ko ɓooyaani koo caayii. Ko boomaare mawnde wonande ɓesnguuji keewɗi…

Caggal toɓooli keewɗi toɓɗi e wuro Nuwaasoot, leeɗe keewɗe njooliima, haa arti noon e Elmiina e Sebkaa e Sokojim PS, haa ko yimɓe heewɓe eggii galleeji mum en, ndogii… Mbeddaaji wuro ngoo keewɗi ko kujjitɗi ; gudroŋaaji keewɗi mahanooɗi ko ɓooyaani koo caayii. Ko boomaare mawnde wonande ɓesnguuji keewɗi…

E nder ɗuum, ɓesngu nguu ina ɗamininoo maa batu hilifaaɓe njooɗinoongu ñalnde alkamiisa 5/09 wood peeje ƴetti. Kono, e nguun batu, caɗeele ɗeeɗoo ciftoraaka nii. Ko ɓuri ɗum bonde nii, laamu nguu, janngo mum, yaltini ko ngalu haa heewi, fayi dow tule ceene ina lora leɗɗe !

Caggal ɗuum, hooreejo leydi oo, hono Muhammed Abdel Asiis, yawnoraa ɗuum, wiyi wonde « alaa ko laamu nguu waawani ɗumɗoo, ngu alanaa ɗum ngalu ». Huunde haawniinde sibu hooreejo leydi oo meeɗaa seerde e wiyde wonde « keesuuji buur ina mbiyi tef kaalis ! » Ɗum noon, « maa wonii ko cemte wonnoo, maa wonii ko yoorɓerngaagu e salaade faabaade miskineeɓe tohɓe ».

Yanti heen, heewɓe ngoongɗini ko « laamu nguu gollortoo ko sawru gumɗo ; ngu anndaa ko ɓuri hatojineede e ko waawi fanndaade : yeru mum ko Abdel Asiis ƴettii fotde 15 miliyaar ugiyya ngam sosde gure ɗe koɗaaka e nder ladde tuulaa heelaa ; tee oon kaalis ina yonatnoo e feewnude wuro Nuwaasoot ».

Ko wonaa ɗum koo, hannde, hay so a yiɗii addoyde ceenal wallal kaaƴe ngam ubbirde beeli sara galle maa, walla waɗde nder galle maa, a waawaa, sibu « kamiyoŋaaji gaddatnooɗi kaaƴe e ceenal ko ko kaɗaa naatde wuro ngoo ñalawma ». Ellee maa mbiyaa laamu nguu, haaɗaani tan e faalkisaade caɗeele miskineeɓe wuurɓe e ɗee caɗeele e nder ɗee leeɗe cifaaɗe dow ɗee : Siiseem, Senkeem e Sokojim, kono kadi, ellee boom ngu woni ko « yiylaade ɓeydande ɓe caɗeele ». Ɗum addani huunde e yimɓe goongɗinde ko wiyetee wonde « Abdel Asiis ko jiɗɗo heɓtude leegal Sokojim ngal mbele ina yeeyta ɗum, ɓayri e laamu makko, huunde fof waɗtii yeeyeede, gila e karte dentitee, haa e paaspooruuji haa e geɗe goɗɗe, tee ɓesngu nguu uurnaaki nii ɗo oon kaalis naatnetee ».

BAB