Flam : Sammba Caam e Kaaw Tuure ngartii

1
1566

Sammba Caam, hooreejo FLAM e Kaaw Tuure, jooɓnaaɗo konngol FLAM naattii leydi mum en ñalnde talaata 24 settaambar 2013. Yimɓe heewɓe ngarii jaɓɓaade ɓe ɗo kanndaa Nuwaasoot ɗoo : ina heen hooreeɓe pelle politik ko wayi Mammadu Alasan Bah hooreejo PLEJ e Alasan Hammadi Bah, hooreejo Timtimol, ina heen terɗe parti maɓɓe Flam, ina heen koreeji maɓɓe e yiɗɓe maɓɓe.

Ko huunde yurminiinde nde tawnoo ko hikka waɗi duuɓi 23 ko ɓe njalti leydi ndii.

Ko ɗum addani Sammba Caam wiyde wonde « ina weltii no feewi e nder ɓernde mum nde yiyi ɓeeɗoo yimɓe arɓe jaɓɓaade ɗum en ɓee fof ». « Ɗuum ina hollita wonde duuɓi 23 ɗi ɓe mbaɗi e daayo ɗii nafii ».

 

YOWRE 1

  1. njettoor
    ko adi fof ko welamma e yettuude on e nde winndannde ko welamma nde jaltinaadho ma dhanniidho arti e nokku mum ko welemma yiide bhe sagataabhe artuubhe e leydi mumen ko weltaare no feewi sabu ko habhaniibhe neddhagu e ndimaagu lenyol sabu neddho ma wooda ko sali wooda ko anyii so wonadhum neddhaagu mum timmata

Comments are closed.