Piilngal IBK : Lonngere wulnde

0
1617

Ñalnde 19/09/2013, ko ñalngu mawningol piilngal IBK (Ibraahim Buubakar Koytaa) hooreejo leydi Mali. Wonande leydi Mali, ko daawal kesal ɗamaawu reftude laawol caggal jiiɓru bonndu e kulol pusgu leydi ndii. Wonande IBK ko laatagol koyɗol so wonde hooreejo leydi, kono kadi «kanko e soklaaji».
Hooreeɓe leyɗe heewɓe tawtoraama piilngal ngal. Ina jeyaa heen François Hollande hooreejo leydi Farayse, oon kaɗanɗo Mali firtaare, paabiiɗo ɗum nde hatojini heen ;

ina jeyaa heen persidaa Idris Debi, hooreejo leydi Caad, oon mo konu mum jeyaa e furtinɓe saaysayeeɓe e nder kaaƴe rewo Mali, saaysayeeɓe huutortooɓe diine lislaam ina mbaɗa ko boni ; ina jeyaa heen Alasan Watara hooreejo Koddiwaar e Laamɗo leydi Maruk hono Muhammed 6, ina jeyaa heen kadi Makki Sal, hooreejo leydi Senegaal… Ina jeyaa e luutaaɓe, luutegol kaawngol yimɓe, hooreejo leydi Muritani hono Muhammed wul Abdel Asiis.

Ɗum noon, ñalnde 19 settaambar ko belaa mawɗo wonande Mali, hay so tawii, e no jaaynde « Mali Actu » winndiri nii : « So Mali weltiima, IBK ina tini donngal teddungal pawingal e balabe mum ngal ». Hol ngaal donngal ? Gila o toɗɗaa, o hollitii yiɗde welditinde Malinaaɓe, kono ɗuum ko gollal caɗtungal no feewi hay so tawii noon heɓde kaalis wonaa caɗeele. Ina jeyaa e ko saɗtini ɗum, mbeelu waɗboniiɓe, mbeeyoowu e dow leydi hee. Ɗum ɗoon ina ɗaɓɓi jeertaare duumiinde, e waasde ŋofƴaade hay seeɗa, hay gootol.

Yanti e ɗuum doosiyee rewo Mali. Ko famɗi fof goomuuji nay jogitiiɗi ina innitoroo toon. Ɓe ciifondiraama nanondiral (ƴeew Fooyre Ɓamtaare tŋ 113), kono hoto njejjitee ko kamɓe puɗɗunoo wuddere e cawgu, haa arti noon e Fedde MNLA, mooliinde e laamorgo Muritani e to Farayse. Tee, ɓe ngoɗɗondiraani e « ndiyam laana »

————–

IBK : « Jaaraama Caad »

IBK teddinirii leydi Caad toɗɗegol mum e gardagol leydi Mali ; ñalnde altine 26/08/2013 o yilliima Idiris Debi to wuro Caad wiyeteengo Iriba ɗo Idiris Debi woni e fooftere. O wiyi : «ngar-mi ko wiyde on, on njaaraama, onon caadnaaɓe. Mi waawaano waasde idoraade Caad, ngam yettude ɓesngu Caad e hooreejo mum, sabu darnde maɓɓe addannde Mali heɓtude deeƴre ». O wiyi kadi o yiɗaano nulde walla winndude, addi mo kadi ko wiyde persidaa Idiris Debi, hunuko e nofru, wonde omo piriyii ɗum e piilngal makko ñalnde 4 settaambar 2013.

Ndaw ko haani, sibu Caad jeyaa ko e leyɗe gidiiɗe wallitde Mali, kam e Farayse, haɓde e saaysayeeɓe heɓtunooɓe rewo leydi ndii. Tee, ndi maayraama heen fotde 30 soldaat.

Baɗɗo ko moƴƴi fof, wiyee « a jaaraama ». Baɗɗo ko boni fof noon, maa yiytu!

Fooyre