Pelle pinal Daar Nayiim ciftorii Yero Dooro Jallo

0
2201
Fedde Pinal e Ɓamtaare Saataar e gardagol Usmaan Abuu Soh, Fedde Daraniiɓe Leñol e gardagol Mammadu Njobbo Jah, Fedde Lewlewal Badru e gardagol Abuu Jah, Fedde Yaakaare Fulɓe Muritani e gardagol Demmba Jallo, Fedde Pinal Ɓamtaare Tunsuwoyliit e gardagol Usmaan Jallo mawninii ñalawma Yero Dooro Mammadu Paate Jaari Jallo to Dingiral Coftal Ɓalli Daar Naayim e nder wuro Nuwaasot, laamorgo Muritani, ñalnde 7 feebariyee 2014.

Fedde Pinal e Ɓamtaare Saataar e gardagol Usmaan Abuu Soh, Fedde Daraniiɓe Leñol e gardagol Mammadu Njobbo Jah, Fedde Lewlewal Badru e gardagol Abuu Jah, Fedde Yaakaare Fulɓe Muritani e gardagol Demmba Jallo, Fedde Pinal Ɓamtaare Tunsuwoyliit e gardagol Usmaan Jallo mawninii ñalawma Yero Dooro Mammadu Paate Jaari Jallo to Dingiral Coftal Ɓalli Daar Naayim e nder wuro Nuwaasot, laamorgo Muritani, ñalnde 7 feebariyee 2014.

 Pelle Pinal goɗɗe keewɗe e duɗe ko wayi no Fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde e Duɗal Sewnde Ganndal to Arafaat e yimɓe teelɗuɓe teskinɓe tawtoraama ñalawma oo.
Seppo pelle e wejo kuutorɗe ganni kolliraama. Uddi seppo ngoo ko Fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde, haali, yimi haa yimɓe fof mbeltii. Caggal juulal takkusaan, Njaay Saydu Aamadu waɗani banndiraaɓe ɓee ciimtol nguurndam Yero Dooro Jallo. O haali ɗo Yero ari e aduna e hitaande mum, jaŋde mum quraana hakkunde Muritani e Senegaal, ɗanngal mum feewde Misira, golle ɗe golli toon gila e jaŋde haa e golle ɗe gollanii leñol. O jumpi e defte ɗe Yero wallifii, o meefti eɓɓooje ɗe Yero gollodinoo ko wayi heen Ared walla e ARP/Tabital Pulaagu hade makko waɗtindoraade eeraango ngo njogor-ɗen tonngirde winndannde men ndee.

Ciftoren ko ñalnde alet 05 marse 2006, nawnoonde  Aamadu Maalik Gay, Doktoor Umaar Bah e Seek Faadel, ruttanii Kodda Elimaan e Aamadu Muktaar Ndonngo, ko ndeen kadi artani Yero Dooro Mammadu Paate Jallo, dummbi leñol Fulɓe e yiɗnooɓe Pulaagu e nder jookli winndere ndee, teeŋti e nder duunde Afrik e sunaare saɗtunde, e baasal mawngal. Yero Dooro, ngenndiyanke goongɗuɗo, goongɗinɗo. Yero Dooro daarɗo, tinnduɗo, ciftinɗo, coftinɗo, coftinirɗo tinndol e binndol, ruttii tabitiniri golle mum, darnde laaɓnde nde aldaa e mbuɗu sikkitaare. Yero Dooro, ganndo nuunɗuɗo, pinɗo teyliiɗo, salndu ngenndi wuurndu, jaalal leñol kerngal. Yero Dooro daraninooɗo, dadaninooɗo e nder nguurndam mum fof, ɓamtaare Ɗemngal, ƴellitaare Pinal e kisal e ngootaagu Leñol Fulɓe.

Heddii ko waɗde eeraango feewde e leñol ngol : Maayde Yero Dooro Jallo ko baasal mawngal wonande leñol ngol. Kono paamen noon, aduna oo dartotaako e ɗeeɗoo maayɗeele. Nguurndam leñol ngol ne kay ne dartotaako, ko ko jokkata. Ɗum firti ko leñol ngol ena hatojini e sagataaɓe yarlitiiɓe. Haade noon ngenndiyankaagal ko huunde tiiɗnde, nde weɓaani, so en ndañii ngenndiyanke, tiiɗno-ɗen e mum gila e nguurndam mum. Enen hannde, foti wonde woondu men e Yero Dooro Jallo ko daranaade ko o daraninoo koo, ko haɗde miijo makko maayde, ko salaade anniyaaji ɗi o joginoo ɗii mbaasa joofde.

So tawii goodal ko ñaam-golluuje tiiɗɗe ɗe leñol sokli ngam suɗirde daartol mum, mbiyen golle Yero Dooro ɗee ko pattamlame, ko dowrowe e nder cuɗaaje ɗe leñol foti suɗirde Taariik mum. Yo Geno waɗ toon fooftorde makko, kanko e denndaangal maayɓe juulɓe.

Njaay Saydu Aamadu