Udditgol duɗal to Daar Nayiim

0
1744

 

Catal FƁPM to Daar Nayiim udditii duɗal ñalnde aset 01/03/2014 to « wiiraas el Baadu » ɗo galle Mammadu Koboor ɗoo. E gardagol kalfinaaɗo jaŋde Catal ngal, Sammba Biri e Koolaaɗo Kuuɓal catal ngal Mammadu Njobbo Jah e yoga e terɗe teelɗuɗe, almudɓe 18 mbinnditaama e duɗal hee, tawi heen njeetato ko rewɓe.

 

Catal FƁPM to Daar Nayiim udditii duɗal ñalnde aset 01/03/2014 to « wiiraas el Baadu » ɗo galle Mammadu Koboor ɗoo. E gardagol kalfinaaɗo jaŋde Catal ngal, Sammba Biri e Koolaaɗo Kuuɓal catal ngal Mammadu Njobbo Jah e yoga e terɗe teelɗuɗe, almudɓe 18 mbinnditaama e duɗal hee, tawi heen njeetato ko rewɓe.

Ñalɗi janngeteeɗi ɗii ko aset e talaata tuggi waktuuji 17 :00 haa waktuuji 19 :00. Jannginoowo oo ko Abdullaay Muusaa Sih, tel 47 40 38 75. Caggal nde ɗum hawraa, ardiiɓe joɗnde ndee mbasiyiima nde almudɓe ɓee ñiiɓata e jaŋde ndee. Njaatige oo, hono Mammadu Koboor semmbinii almudɓe ɓee  nde ɗooftotoo arde e waktu. Almudɓe ɓee kollitii yiɗde mum en jaŋde ndee.  Kala jiɗɗo jokkaade e duɗal ngal yo jokkondir e kalfinaaɗo jaŋde catal ngal, hono Sammba Bari (46006899) walla jannginoowo oo.

Mammadu Njobbo jah, E kuɗol Koolaaɗo Kuuɓal Catal FƁPM to Daar Nayiim, tel : 46503854.