Mooftee kaalis mon !

0
1410

« Mooftee kaalis mon ! » ko ɗuum woni ko Paul Kagame, hooreejo leydi Ruwanndaa, wiyi ñamlooɓe kaalisaaji. Ina gasa heewɓe mbiya « oo hooreejo leydi koy ko cuusɗo reedu » walla « oo hooreejo leydi koy ko cuusɗo gacce ! ». Waɗi noon, gila leyɗe Afrik keɓi ndimaagu mum en, ɗe nguuri tan ko e ñamaale, hay Ruwanndaa e hoore mum. Fotde 40% ɓeto kaalis (bidsee) Ruwanndaa ko ñamaale. Kono hol leydi e winndere ndee ndi ñamlotaako ? So ƴeewdaama e dañal leydi kala, Japon e Farayse e Amerik ina njeyaa e leyɗe ɓurɗe roondaade ñamaale…

Ndeke Kagame ƴeewretaake ɗuum. Kono hol ko tagi mo wiyde noon ? Waɗi mo wiyde noon ko waasde goongɗinde leyɗe mawɗe ɗee, haa arti noon e Farayse e Belsik. Ɗee leyɗe ɗiɗi ina njooɓtoraa “wallitde warhoore baɗnooɗo Ruwanndaa oo”. Yanti heen leydi ndii ina seedtanaa ƴellitaare faggudu, tee Kagame ƴettii toon kuule maantinɗe, ko wayi no ittude Farayse e waɗtude jannginde Engele e duɗe leydi mum.

Ko wonaa ɗuum, eɗen njenanaa so ɓe mooftii kaalisaaji maɓɓe, en tinataa. Waɗi noon, ko leyɗe men ɗee ɓami ñamlaade koo fof en njiyaani nafoore mum. So en mbelaama mbiyen alaa ko ɗiin kaalisaaji alaa ko nafata so wonaa hebbinde jeybaaji ardiiɓe, kono fus nafaani ɓesnguuji men. Ndeke, Kagame halii goonga.