Ñaawtugol Biraam : wontii ɗo wonnoo

0
1526
000_Par7302368_0.jpg

Ñalnde alkamiisa 20 ut 2015 Ñaawtorde ñaawooje (Kuur dappel) Eeleega jaalɗinii ñaawoore Biraam e yahdiiɓe mum ñaawanoo to Ñaawirde Rooso, so duuɓi ɗiɗi kasoo wonande Biraam Daah Abeydi e Barahiim wul Bilaal wul Ramdaan (hooreejo e cukko IRA) e Jibi Soh (hoorejo Kawtal). 

Ñalnde alkamiisa 20 ut 2015 Ñaawtorde ñaawooje (Kuur dappel) Eeleega jaalɗinii ñaawoore Biraam e yahdiiɓe mum ñaawanoo to Ñaawirde Rooso, so duuɓi ɗiɗi kasoo wonande Biraam Daah Abeydi e Barahiim wul Bilaal wul Ramdaan (hooreejo e cukko IRA) e Jibi Soh (hoorejo Kawtal). 

Biraam e yahdiiɓe e heedooɓe mum en, njaɓaani tawtoreede ñaawoore ndee, sibu, e wiyde maɓɓe, ñaawoore ndee rewaani laawol, ko nde ñaawoore «dawrugol».

E ko feeñi, ɓe njooɓtoraa « jeyeede e pelle ɗe keɓtinaaka, tawtoregol batu ngu yamiraaka, e baasgol ɗooftaade jamirooje Polis e murteende ».

Denndaangal pelle daraniiɗe jojjanɗe aadee e leydi ndii e boowal mayri, ko wayi no Amnesty International ñiŋii ndee ñaawoore, kam e « kuuge nde tuugaaki e goonga pawaaɗe e luulndiiɓe njiyaagu e ɓorƴitgol leyɗe janane». Ɓe teskiima « teeŋtugol wasre feewde e luulndiiɓe njiyaagu e Muritani alaa fof ɗo tuugii e sariya haa teeŋti noon e nder leydi, huunde jalniinde, ɗo sariya keso ƴettaa e lewru ut nduu, sariya jaggiroowo njiyaagu no warhoore neɗɗaagu ».

Hay Fedde ngenndiije dentuɗe ɗaɓɓirii laamu Muritani goppitgol ko ɓuri yaaccaade ɓeeɗoo « sokaaɓe e dow tooñannge, sibu alaa ko mbaɗi so wonaa daranaade ɓiɗtaaɓe e haalde miijo mum en ».

Eɗen ciftina wonde Jibi Soh dañiino woppiteede sabu rafi cellal. O woni e oo sahaa mo mbinndaten ko to leydi Almaañ ngam safraade. Yo Alla rokku mo jam. Biraam e cukko mum, kam en nana kasoo Eeleega. 

Fooyre Ɓamtaare (ut 2015)