Holi Aadama Barow ?

0
2292

O jibinaa ko ñalnde 16 feebariyee 1965 to wuro ina wiyee Mankamang Kunda, nder falnde FULADU, nder Gammbi. O naati jaŋde ko wuro ina wiyee Koba Kunda. Caggal ɗuum o jokkoyi to Bañnjul hade makko heɓde bursi ngam naatde Duɗal Hakkundeewal Lislaam.

Nde o heɓi ɗoon seedantaagal makko, o gollodii e galle ina wiyee “Al Hajji Musa and Sons” haa o wonti gardiiɗo ko faati e njeeygu. O naati parti politik biyeteeɗo Heerto Demokaraasi Renndungo (UDP) e 1996. E darorɗe kitaale 2 000 o ɗannanii London, ɗo o janngi ko faati e njulaagu ndiiñiindi, omo woni kadi deenoowo kisal. O waɗii toon duuɓi 3 e feccere. Caggal ɗuum o wonii deenoowo (garde corps) julanke gammbinaajo gooto ine wiyee Mammadu Muusaa Njaay, hono baaba mum jom suudu Daawuuda Jaawara, meeɗnooɗo wonde hooreejo Gammbi, mo lietnaa Yaayaa Jaame follunoo e laamu e hitaande 1994. Caggal ɗuum o sosani hoore makko sosiyatee ndiiñiindi (njeeygu galleeji mahaaɗi walla boowe leydi ekn), o ƴellitii heen.

E woote hoore leydaagu ɓennuɗe ɗee, partiiji luulndo jeeɗiɗi mbaɗi mo kanndidaa, nii woni o hawi Yaayaa Jammee. Ko ñalnde 19 saawiyee o fiilaa e nder ammbasaad Gammbi to Ndakaaru, sibu Jammee jaɓaani woppude laamu. Nii woni konu CEDEAO naati leydi ndii e oon kikiiɗe gooto, mawɗo konu leydi ndii, seneraal Osmaan Bajiyee wiyi jaɓii refataade Aadama Baro, tee konu mum dartotaako konu CEDEAO so naatii leydi ndii.

BAB

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.