Hakkunde Sawuud e Kataar

0
2063
(Front R-L) Jordan's King Abdullah II, Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud, U.S. President Donald Trump, Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan and Qatar's Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani pose for a photo during Arab-Islamic-American Summit in Riyadh, Saudi Arabia May 21, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst - RTX36UEB

Jonte ɗiɗi caggal njillu hooreejo amerik, hono Donald Trump, to Sawuudiya, Sawuud e sehilaaɓe mum pellitii taƴondirde e leydi Kataar sabu yooɓtoreede wallitde ownooɓe.

Sawuudiya e Misra e Bahreyn e Yemen e Dental Dowlaaji Amerik kabrii ñalnde altine 5 suwee 2017 taƴondiral jokkondire dipolomasi hakkunde mum en e Kataar mo ɗe njooɓtorii « wallitde ownooɓe », hono Al Kaydaa, Goomu Dowla Islaamiyeejo (EI) kam e Akwaan Muslimiin en (Frères musulmans). Sawuud uddii keeri mum hakkunde mum en Kataar. Ɗumɗoo noon no ardin nii bettii heewɓe, tee Kataar finnii heen no feewi, takkii ɗee leyɗe yiɗde “halfude ɗum” e “suumde faggudu mum”. Hol ko addi oo fitina bettuɗo ? Ngannden tan wonaa mehre sibu luure hakkunde Sawuudiya e Kataar ko ɓooyɗe. Gila dawaa dawi ɓiyngu baabaagu ina mawni hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee, haa teeŋti noon to bannge faggudu e politik, to bannge kadi jotondire e leyɗe hirnaange, to bannge jotondire e Siiri e Riisi kadi seeɗa. Wonii jooni lebbi ko Sawuudiya habri taƴondiral ngal e wiyde wonde Kataar ina rokka goomuuji ownooji baawɗi bonnande ɗum kaɓirɗe, hono EI, Al Kaydaa, Akawaan muslimiin en, ko jiidaa e goomuuji rebel en coomiiɗi e Shiyiit en to Yemen kam e dow keeri hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee.

Mbele njillu Donald Trump waɗi ko ɓooyaani koo to Sawuudiya won ko woni heen ? Ahaa, waasataa, sibu Trump huuniima wallitde Sawuud. Ɗum noon, Sawuud hooliima, sibu tonngitaama. Heddii noon, ko hujja dokkaaɗo oo, caabiiɗo taƴondiral ngal oo, ina waawi waasde wonde hujja jaɓniiɗo, hay so tawii noon, Kataar ne, ina huutoroo peeje keewɗe ngam ɓurtaade ɓiy baaba mum Sawuudiya, haa arti noon e wallitde goomuuji jogitiiɗi, huunde nde humpaani hay gooto. Ko ɗuum nii jeyi sabaabu haa Misra felliti kam ne taƴondirde e Kataar, sibu hare duumiinde wonde hakkunde mum e akwaan en.

Dohaa (Dohaa woni laamorgo Kataar) ina tuumaa kadi no feewi jogodaade e won ɗeen dente jihaadiije, jotondire tiiɗɗe, kono ɗuum, alanaaka tawo seede. Kono yahde haa wiya wonde Kataar ina rokka Dowla islameejo (EI) kaalis, ɗuum kam yawaare ine heen, sibu ɗuum jeyaa ko e hujjaaji ɗi sawuudnaaɓe ndokki ngam bonnitde e tunwinde Kataar, tee baawɗe kadi leefɗinde Iraan.

Hol baɗte ngalɗoo taƴondiral e diiwaan hee ? Eɗen mbaawi wiyde wonde diiwaan oo naatii e jiiɓru mawndu hannde. Yemen woni e wolde ɓesngu. Sawuud ina jogii caɗeele nderndere. Jooni kadi, e nder ngalɗoo dikkondiral, gooto heen fof maa eto bonnande goɗɗo oo. Ɗumɗoon noon ina waawi ɓeydude pelɓondire e diiwaan hee, tee ko ɗum huunde hulɓiniinde, sibu, jam haaytii yaawde dañeede to Siiri, to Iraak e to Libi, sibu waɗduɓe jooni ɓee, ina njogii toon heen gooto kala koyngal. Tee maa ɗum jibin baɗte ɓooyooje e diiwaan hee, leeltinoyooje gollondiral hakkunde leyɗe diiwaan oo.

Yiiloo banngoo Trump

Darnde Trump e ngal luural ina haawnii. Amerik jeyaa ko e hoore taƴondirɓe e Kataar ɓee. Trump wiynoo, wonaano yontere tawo, Katar yo “dartin jooni jooni ko rokkata goomuuji ownooji kaalis koo”, huunde nde “anndiraa gila dawaa-dawi… e to ɓuri toowde”. Kono Trump waklitiima, wiyi ine yiɗi wallitde maslahaa ngam ñifde fitina oo. Ɓurii ɗoon, sibu ñalnde 15 suwee Dental Dowlaaji Amerik siifondirii e Kataar nanondiral njeeygu diwooje hare biyeteeɗe F-15, ngal kaalis mum tolnii e miliyaaruuji 12 dolaar Amerik. Ɗum ina waawi faamreede, so Kataar woodii rokkude ownooɓe kaalis, o heɓi ɗum ko e Amerik !

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.