Misra rokkii Sawuud duuɗe ɗiɗi

0
1774
6666

 

Depiteeji Misra ɓenninii ñalnde 17/06/2017 nanondiral baɗtugol duuɗe ɗiɗi (Tiran e Sanafir) jeyanooɗe e Misra e njiimaandi Sawuud. Ɗum noon, ina wayi no Misra reftiima Sawuud, sabu mum hatojinde e kaalis. Jooni, eɗen mbaawi wiyde Sawuud tafii maalde yaajnde : tuggi emiraaji keediiɗi (Bahreyn e Dubaay), ƴaaŋan maa leyɗe 5 Afrik (Niiseer, Muritani, Senegaal, Caad e Komoor) haa yettii Yemen e Libi.

Kon ɗoo nduukon (njuuteendi Tiran ko 15km fat ; njuuteendi Sanfir ko 8,7km) ngoni ko e naatirde sorfundu Aqaba, damal gootal bajjal feewde maayo woɗeewo wonande Israayiil e Jordaani. Leydi ngootiri so uddii feɗo (détroit) Tiran, ina waawi haɗde laaɗe marsandiis yettaade Israayiil. Ko ɗuum addunoo nanondire Camp David hakkunde Israayiil e Misra ngam haɗde konu (leyɗe ɗee kala) tuddinde e nduukon hee. Ko polis Misra tan yamiranoo yirlaade heen. Kono nanondire ɗee kaɗaano baɗtugol majje e jeyi leydi ngoɗndi, kono so ɗuum fellitaama, alaa e sago leyɗe ɗiɗi ciifondirɗe ɗee kala njaɓa ɗuum. Israayiil leeltinaani, sibu jaɓii ɗuum ko ɓuri hitaande jooni, sibu mum ɓurde hoolaade Sawuud. Mbele ɗum firti ko Sawuud woni ko e laawol heɓtinde dowla Israayiil ? Geɗel gootel alaa jeddi, laamu Israayiil e Sawuud ina gañi Iraan haa ɗoon waawi haaɗde.

E miijo humpitiiɓe daartol diiwaan oo, « ɗum firti ko Israayiil woni ko e yiylaade siifondirde e Sawuud nanondiral jam, ngam yaaɓande hono ɗuum hakkunde mum e leyɗe Arab, tawa ɗum addantaa ɗum ummaade e leyɗe heɓtunoo ɗee fof. » E miijo biɗtoowo misranaajo gooto, Donald Trump dañii no hirjiniri sehilaaɓe mum hesɓe ɓee, hono laamɗo Salmaan e persidaa Sisi, yo njaɓ nanondiral hakkunde Israayiil e Palestiin. Ko goonga nii hay gooto waawaa anndude ɗo Trump yaltirta, kono eɗen njenanaa haala kon ɗoo nduukon kon yoga yoga e misranaaɓe nganndaano, maa njibin ko hesɗi e diiwaan hee.

BAB

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.