Misra rokkii Sawuud duuɗe ɗiɗi

0
1096
6666

 

Depiteeji Misra ɓenninii ñalnde 17/06/2017 nanondiral baɗtugol duuɗe ɗiɗi (Tiran e Sanafir) jeyanooɗe e Misra e njiimaandi Sawuud. Ɗum noon, ina wayi no Misra reftiima Sawuud, sabu mum hatojinde e kaalis. Jooni, eɗen mbaawi wiyde Sawuud tafii maalde yaajnde : tuggi emiraaji keediiɗi (Bahreyn e Dubaay), ƴaaŋan maa leyɗe 5 Afrik (Niiseer, Muritani, Senegaal, Caad e Komoor) haa yettii Yemen e Libi.

Kon ɗoo nduukon (njuuteendi Tiran ko 15km fat ; njuuteendi Sanfir ko 8,7km) ngoni ko e naatirde sorfundu Aqaba, damal gootal bajjal feewde maayo woɗeewo wonande Israayiil e Jordaani. Leydi ngootiri so uddii feɗo (détroit) Tiran, ina waawi haɗde laaɗe marsandiis yettaade Israayiil. Ko ɗuum addunoo nanondire Camp David hakkunde Israayiil e Misra ngam haɗde konu (leyɗe ɗee kala) tuddinde e nduukon hee. Ko polis Misra tan yamiranoo yirlaade heen. Kono nanondire ɗee kaɗaano baɗtugol majje e jeyi leydi ngoɗndi, kono so ɗuum fellitaama, alaa e sago leyɗe ɗiɗi ciifondirɗe ɗee kala njaɓa ɗuum. Israayiil leeltinaani, sibu jaɓii ɗuum ko ɓuri hitaande jooni, sibu mum ɓurde hoolaade Sawuud. Mbele ɗum firti ko Sawuud woni ko e laawol heɓtinde dowla Israayiil ? Geɗel gootel alaa jeddi, laamu Israayiil e Sawuud ina gañi Iraan haa ɗoon waawi haaɗde.

E miijo humpitiiɓe daartol diiwaan oo, « ɗum firti ko Israayiil woni ko e yiylaade siifondirde e Sawuud nanondiral jam, ngam yaaɓande hono ɗuum hakkunde mum e leyɗe Arab, tawa ɗum addantaa ɗum ummaade e leyɗe heɓtunoo ɗee fof. » E miijo biɗtoowo misranaajo gooto, Donald Trump dañii no hirjiniri sehilaaɓe mum hesɓe ɓee, hono laamɗo Salmaan e persidaa Sisi, yo njaɓ nanondiral hakkunde Israayiil e Palestiin. Ko goonga nii hay gooto waawaa anndude ɗo Trump yaltirta, kono eɗen njenanaa haala kon ɗoo nduukon kon yoga yoga e misranaaɓe nganndaano, maa njibin ko hesɗi e diiwaan hee.

BAB

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa