Abdallaahi Mahmuud Bah ruttiima e Joom men

0
1876

 

Duwaawu. Dental Jaayɗe Muritani (Regroupement de la Presse Mauritanienne (RPM)) ina sunii no feewi e sankaare musiɗɗo Abdallaahi Mahmuud Bah, jaaynoowo ŋanaa gollotonooɗo to Tele Muritani (TVM).
Abdallaahi Mahmuud Bah ko ɓiy ganndo mawɗo, hono Al Hajji Mahmuud Bah, meeɗnooɗo wonde diisneteeɗo ko faati e pinal, cawndinooɗo Muttaar wul Daddaa.

Ko kanko Alhajji Mahmuud Bah sosnoo duɗe Al Fallaa e Muritani e Afrik.
Abdallaahi Mahmuud Bah ina huɓindinoo ɗemngal e pinal Arab. Nguurndam makko ina heewnoo nafoore wonande leydi ndii ; omo horsinnoo golle makko e ngenndi makko.

 

Abdallaahi Mahmuud Bah ko neɗɗo jankiniiɗo, newiiɗo wonnoo. Meccal jaaynooɓe Muritani waasii ɗoo musiɗɗo mawɗo, teskinɗo.

RPM ina duwanoo jom suudu makko e sukaaɓe makko e koreeji makko e sehilaaɓe makko kala, kam e tele Muritani.

Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo.

Inna lillahi wa ina ileyhi rajioune.

Nuwaasoot, ñalnde 22 sulyee 2013
Yiilirde siynoore