Haawniinde, gebbi e huɓeere SNIM, rappii gasaani maheede

0
1621
Gebbi e huɓeere Snim Nuwaasoot
Gebbi e huɓeere Snim Nuwaasoot

Kabaaru oo ummorii en ko e winndannde lowre enternet wiyeteende « Mauriweb » saaktaande ñalnde 10 abriil 2018. Kabaaru oo ko haala e nate ceedtotooɗe kaan haala. Huɓeere ɓurnde mawnude e Nuwaasoot, mahaande ɗo bolokaaji boɗeeji (A) ngonnoo ɗoo, ina hucciti e Afarco ndee, nde Muhammed wul Abdel Asiis, hooreejo leydi ndii hurmbitii ñalnde 28 noowammbar 2017 ndee, ndeen huɓeere toownde mbiy-ɗen, ina waɗi gebbi baŋ-yoo-baŋ.

Ko yaakoranoo, tee fotnoo wonde, ko nde SNIM felliti ƴettude ngalu potngu nii heewde (ina wiyee yettiima miliyaaruuji jeetati (8)), yo a taw ko huɓeere yooɗnde, ɓeydoore faayiida laamorgo leydi ndii, huɓeere feewnde, tiiɗnde, sabu njaru mum, feeñninoore baawal halfinaaɓe golle ɗee, haa gollooɓe mbaawa hoolaade, njiirondira huɓeere ndee ngam waɗde heen birooji mum en…

Mauriweb idii ko ñiŋde laawol dewangol ngam suɓaade fotɓe mahde huɓeere ndee. E wiyde maɓɓe ɗum waɗaa ko e «  niɓɓere kunuus » e hitaande 2012. Coodgu kaaldanoongu adan nguu (15 miliyoŋ oroo) ɓeydaama kadi miliyoŋaaji ɗiɗi goɗɗi caggal ɗuum, tee, e wiyde haralleeɓe heewɓe, « coodgu nguu ina ɓurti ». Yanti heen golle ɗee leeltii fotde ɗuuɓi ɗiɗi, tee alaa ko halfinaaɓe golle pawaa. Ɓe mbiyi : « newuya mo laamu Muritani newnani golluɓe ɗum ɓee ina faamnoroo wonde gollodiiɗo sosiyatee ATERSA, mahɗo huɓeere ndee (jokkiiɗo e sosiyatee españool Elecnor) ko biyeteeɗo Hammadi wul Bushraaya, neɗɗo ɓalliiɗo ardorde leydi ndii. Nde min kaali ɗum ndeen, min njaabotaama, min ngijoraa naweede laawol ».

Jooni noon, ko ɓuuti, hollinii. « A soklaani wonde aasiñoor walla karallo, a soknaani seeɓde yiytere walla waɗde lonngaade, « gebbi nana ŋaaɓii baŋ-yoo-baŋ e huɓeere hee. Ko ɓuri hulɓinaade ko gooto potooji (jaale) doondiinde huɓeere ndee, wayi ko no eɓɓiiɗo nii (ƴeew nate) ».

Ƴoogirde : http://mauriweb.info/node/4587

Ñalnde 17 abriil 2018, sosiyetee biyeteeɗo IQAR (jokkiiɗo e SNIM), toppitiiɗo huɓeere ndee, jaabtiima winndannde Mauriweb ndee, ngam hollitde wonde no golle mahngo ɗee kalfiniraa nii ina rewi laawol, ina laaɓti, sibu « ina ɗooftii laabi winndereeji kalfingol golle ».

Jaabtawol ngol ina tawee ɗoo http://cridem.org/C_Info.php?article=710201

Ina feeñininaa e jaabawol hee wonde gebbi ɗii ko « gebbi raako boowal », so cukkaama tan moƴƴii. Ina wiyaa heen kadi, « ɗuum ko huunde woowtaande, nde haralleeɓe nganndi, sibu ko dogtugol raako ngoo caggal nde yoori, haa teeŋti noon kadi ɗum fawii ko e geɗe ɗe njiƴƴaani, njidaa edda ».

Ɓe mbiyi heen « biro amen, mo haralleeɓe mum ndewindii golle mahngo ndee huɓeere mawnde e daawe mum kala, e ballondiral e aasiñooruuji SNIM, ina deeƴna ɓerɗe yimɓe ɓee, sibu alaa fof huunde tammbiinde mahdi ndii waɗi ɗii gebbi dowrowi ».

Mauriweb rokkiino yeru huɓeere BMCI ndee (AFARCO), nde sosiyatee muritaninaajo biyeteeɗo SOMACO TP mahnoo e kitaale 1970, ko jooni hesɗitintee caggal duuɓi 50, nde yitere maa seeɓataa haa njiyaa e mum gewol, hay gewol raako. Tee, ko ELIF gollotoo nde jooni koo, alaa mo ɗum haljini hay gooto e saraaji hee, nanndaani e golle sosiyatee españool oo.

« Ko waawnoo heen wonde fof, Taakaw SNIM suwaa gasde maheede umminii haala. Ko tanaa mawɗo nde (huɓeere ndee) soomi wonande rewooɓe saraaji mayre e ɓe miijotaako jogorɓe wiyde ina ngona heen. Ɗum noon ina waɗɗii, heñoraa waɗde wiɗto jaambureewo ngam anndude tanaa mum ɗo kaaɗi wonande yimɓe fof. »

Miin dey naat-mi Nuwaasoot ko e hitaande 1973, mi hoɗii duuɓi keewɗi e bolokaaji (bolok manifel e bolok ruuj fof), mi yiyii mahaaɗe ɓooyɗe keewɗe e wuro hee (kuɓeeje ministeeruuji, opitaal mawɗo, e ekkolaaji mahaaɗi e leydi hee gila e kitaale 1960, mi meeɗaa seeɓde yitere haa njiy-mi e mum en gewol.

So wonaano gooto kala ina waawi seedoraade ko haalaa koo gite mum, maa wiye « ɗum ko haala luulndiiɓe, ko haala sehilaaɓe Buuamatu ekn ». Golle potɗe nii tiiɗde njaru (sibu ko hedde miliyaaruuji jeetati ugiyya MRO wiyaa), so mbaɗii ella potɗo nii ko huunde hulɓiniinde. Tee ko wayi nii ina yiyee ñalnde kala, gila e mahngo laabi haa e geɗe goɗɗe. Bonannde diwataa ɗoo wonande leydi mbaandi no Muritani nii heewde waasɓe e heewde ngalu.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.