Jaɓɓorgo Pese Nuwaasoot

Pesol: nuwaasoot

Haawniinde, gebbi e huɓeere SNIM, rappii gasaani maheede

Kabaaru oo ummorii en ko e winndannde lowre enternet wiyeteende « Mauriweb » saaktaande ñalnde 10 abriil 2018. Kabaaru oo ko haala e nate...

Go’o mee gerew sofereeɓe

Go’o mee aadoranoo ko wonde ñalawma juulde liggotooɓe nde winndere ndee kala heɓtinani ɗum ngam fooftaade kono kadi mbele eɓe njuurnitoo ngonka maɓɓe to...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE