Hakkeeji aadee, paltoor e rasisma - Muritani joopaama kadi

0
1114
Muritaninaaɓe daraniiɓe jojjanɗe aadee
Muritaninaaɓe daraniiɓe jojjanɗe aadee

Caggal Sherpa e Human Rights Watch, ko Amnesty International yontaa aybinde ngonka hakkeeji aadee e nder Muritani. Ɗuum feeñi ko e ciimtol ngonka hakkeeji aadee e winndere ndee, caaktangol e lewru mars 2018.

Huunde e taƴe ciimtol ngol :

E tonngol haala, nder winndere ndee, ardiiɓe leyɗeele ɗee ko ruŋtiiɓe hakkeeji aadee. E hitaande 2017 ndee, ɗooftagol hakkeeji aadee yahrii caggal. E nder winndere hee kala, laamuuji njokkii haɗde yimɓe naftoraade hakke seppude. E nder ɗuum kadi, ko rewɓe ɓuri loreede heen to Dental dowlaaji Amerik, to Riisi e to Poloñ.

To Amerik kadi e to Orop, ƴaaŋan maa Ostarali, darnde ardiiɓe leyɗe ɓurɗe alɗude ko siicde arɓe moolaade, ko nooynaade iiñcuru winndereewu mooliiɓe, ko yoorɓerndaagu e ɓalewaagal reedu, sibu ɓe njaggiraani mooliiɓe ɓee ko yimɓe jogiiɓe hakkeeji, alaa, ɓe njaggiri ɓe ko no caɗeele potɗe ñawndeede.

E nder ɗuum, ko politikaaji gaawooji ngañgu ɓuri yaajde e politikaaji yoga e leyɗe, politikaaji dagnooji paltoor e joñgol leƴƴi ɓuraaɗi keeweendi. Urɓooɓe ngañgu nattii suuɗaade, nattii moggaade e nder golle mum en e nder won ɗeen leyɗe. E nder ngoo maayo seedanfaaguuji mettuɗi heɗaade, bojji Rohingaa en ɓe konu Myanmar woni e momtude, ine ceedtini.

E nder Muritani, Amnesty teskiima « piggal laamu nguu fiyata daraniiɓe hakkeeji aadee ». E wiyde Amnesty, « fotde 43 000 neɗɗo nguuri e leydi hee ko e ngonka njiyaagu. Yanti heen, yimɓe e pelle ina cuurta oo paltoor laamu leydi ndii waɗata oo. Njiyaagu e paltoor leƴƴi ina nguuri e leydi Muritani ». « Laamu leydi ndii ina yeddi ɗum, kono ñiŋooɓe ɗeen geɗe ina ndaddee ».  Amnesty wiyi alaa ko ɗaɓɓi e laamu Muritani « so wonaa yo fuɗɗoro woppude daraniiɓe hakkeeji aadee sokaaɓe ɓee. Min mbinnditaama 268 nanngal tuggi 2014 faade hannde, tee 17 heen leeptaama. A min ɗaɓɓi e guwarnama Muritani nde waylata sariyaaji kuutorteeɗi ngam leeɓtude daraniiɓe jojjanɗe aadee, tee yo ɓe nattu lelnude sariyaaji deɗɗooji wellitaare yimɓe. »

BAB

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa