Jaɓɓorgo Pese Rasisma

Pesol: rasisma

Añamleñaaagu, añam-nguraagu, rasisma… : Puɗdi ngañgu

Hollitde wonde añam-nguraagu nder polis wonaa huunde heɓtiinde, ko huunde sabbinnde heen, ine newii. Hannde, Alla e laylayti renndo ɗii (resoo sosiyooji ɗii...

Hakkeeji aadee, paltoor e rasisma - Muritani joopaama kadi

Caggal Sherpa e Human Rights Watch, ko Amnesty International yontaa aybinde ngonka hakkeeji aadee e nder Muritani. Ɗuum feeñi ko e ciimtol ngonka hakkeeji...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0