Fuku bal : Muraabituun en ndañii wune

0
958

Alet 18 noowammbar kippu Muritani fuku bal, hono Muraabituun en, hawii kippu Botswana (2-1), to estaad Sheek wul Boydiya Nuwaasoot. Oon kikiiɗe wuro ngoo fof wonti ko gulaali e luukaali yimɓe e piipaali otooji sabu weltaare. Ndaw ko foti, sibu ko ngol woni go’o ko Muritani ina daña yahde tawtoreede joofirde kawgel Karaŋ Ngenndiije Afrik (CAN), gila heɓi hoore mum e hitaande 1960.

Ndee weltaare ko weltaare muritaninaaɓe no diidorinoo, boɗeejo heen, ɓaleejo heen, cooyo heen, galo heen, baasɗo heen, gonduɗo e laamu, mo wondaani e laamu, ko fofof, faltaaki leƴƴi, faltaaki diiwaan… Ko yiɗde wiyde tan yimɓe leydi ndii ndenndii heen weltaare, ngonii heen gootum. So won ngootaagu leydi ndii e nuunɗal peeñaani, yeru e fawaade e teskuya won ɓeen « mbaadi kippu oo yahdaani e mbaadi ardorde leydi ndii », e oo fannu kam, yimɓe ngonii heen gootum.

Eɗen njaakorii tan so ɓe njahii Kamaruun, to kawgel joofnirgel ngel waɗata to, hono to Karaŋ Ngenndiije Afrik fooɗondiroytee too, to Kamaruun e lewru suweŋ 2019, ɓe cooynataa jikke, maa ɓe njokku weltinde Muritaninaaɓe kala.

Fooyre Ɓamtaare

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa