Luulndo naatii Diiso doosɗe

0
2594

Huunde hesere, so toɗɗegol e Diiso Dossɗe (Conseil constitutionnel) terɗe ɗiɗi jeyaaɗe e pelle luulndo, hono Muhammed Mahmuud wul Siddiig (Tawaasul) e Haymuut Bah (UFP). Ɗumɗoo noon jeyaa ko e nanondire kaaldigal 2016 hakkunde laamu e luulndo « hakindiingo », e fawaade kadi e njeñtudi woote 2018.

Galle laamorɗo leydi yaltinii, ñalnde alkamiisa 20/12/2018, yamiroore toɗɗiinde terɗe diiso doosɗe (Conseil constitutionnel).

Toɗɗaa yo ardo Diiso Doosɗe ngoo ko Jallo Mammadu Bacca gonnooɗo kalifu ndeenka leydi (ministeer defaas), o lomtii ko Sagiir wul Mbaarek. Huunde hesere, ko toɗɗegol heen terɗe ɗiɗi jeyaaɗe e pelle luulndo caggal nde ndiisnaa, ndokki inɗe jooɗantooɓe ɗum en toon. Ɗeen pelle ngoni Tawaasul e UFP. Ɗumɗoo noon jeyaa ko e nanondire kaaldigal 2016 hakkunde laamu e luulndo « hakindiingo », e fawaade kadi e njeñtudi woote 2018.  Ɓeen ngoni Muhammed Mahmuud wul Siddiig (Tawaasul) e Haymuut Bah (UFP). Terɗe jeegom keddiiɗe ɗee ko ɗeeɗoo : Aysettu mintu Desag wul Mhaymed, Ahmed Faal wul Mbaarek, Yahyaa wul Muhammed Mahmuud, Ahmed Ahmed Jibaaba, Selema mintu Lemrabot, e Bamariyam Koytaa.

Ɓe ngoondii ñalnde alkamiisa 10/01/2018. Nii woni woondoore ndee : “Mi woondirii Alla Gooto Joom baawɗe Oo, golloraade pellital e nuunɗal, dow hormaade Doosgal leydi, e mooftude sirlu jeewte e woote diiso ngoo, e reenaade feeñninde walla rokkude miijo am e geɗe jeyaaɗe e hattan Diiso ngoo”

Eɗen ciftora, e darorɗe noowammbar 2018, won hoohooɓe politik luulndo ñiŋnoo no feewi ngardiigu leydi ndii, njooɓtorii ɗum ƴoogde « ardiiɓe leydi ndii e leñol gootol, walla nii e suudu wooturu e nder leñol gootol » e nanndinde ɗum e laamu Apartaayd. Ɗum noon ko caggal toɗɗagol hooreejo hilifaaɓe keso jooni oo. E oon sahaa laatiima juɓɓule toowɗe leydi ndii kala, woni Hooreejo leydi, Hooreejo asaambele, hooreejo Diiso doosɗe, fof ardii ɗum en ko « jeyaaɓe e leñol gootol », tee ɗuum meeɗaa waɗde. Ina moƴƴi noon hay luulndo teskoo ɗum e joɗle mum, waɗta hakkille e jeyegol eddaaji leƴƴi ɗii e pelle renndo ɗee kala.

Muttaar

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.